dissabte, 14 de desembre de 2013

Bec de serra mitjà al riu Llobregat

Mergus serrator. Plana d'identificació de l'espècie de la  Crossley ID Guide Britain and Ireland. La femella és la de cap marró. Font: Richard Crossley/ Wikimedia Commons


El dia 11.12.2013 es va observar una femella o primer any de bec de serra mitjà (Mergus serrator) pescant al riu Llobregat, a la zona 'entre ponts' (pont de l'AVE i de la C-31). L'ànec anava buscant peix per la zona, igual que feiem, amb èxit, un grup de quatre corbmarins grossos (Phalacrocorax carbo). El cabal del riu era relativament baix i deixava una illa fangosa al mig, aprofitada per gavines rialleres (Chroicocephalus ridibundus) i un grup de 14 fotges (Fulica atra) que circulava per la zona.

Distribució hivernal (punts vermells) a la Península i Balears de Mergus serrator. Font: MAGRAMA/SEO-BirdLife. Atlas de las aves en Invierno en España 2007-2010


Es tracta de la primera cita a L'Hospitalet de Llobregat d'aquest ànec marí de distribució molt restringida a la Península (vegeu el mapa de l'Atlas de las Aves en Invierno en España) i a Catalunya té una distribució hivernal molt restringida bàsicament circumscrita al delta de l'Ebre. Es dona la circumstància però que aquest exemplar mateix havia estat vist el dia 9.12 al Llobregat, riu avall a la zona de cal Lluquer, on el riu gairebé es comporta com un estuari, amb influència marina (Raúl Bastida).

Es tracta d'una espècie piscívora que aquí és tipicament marina, però que es troba en aquests ambients costaners a les seves zones de cria septentrionals, pel que sense dubte les noves característiques de la desembocadura del Llobregat han tingut a veure amb aquesta primera, i sorprenent, observació per a la ciutat.

  • Espècies observades el dia 11.12.2013

Bassa de la Torre Gran
 
Mosquiters comuns  Phylloscopus collybita
Trists  Cisticola juncidis
≥6 Pardals comuns  Passer domesticus
Cuereta torrentera   Motacilla cinerea
 ≥85 Gafarrons  Serinus serinus
≥60 Caderneres  Carduelis carduelis
Tallarol capnegre  Sylvia melanocephala
Pit-roig  Erithacus rubecula
Xivita  Tringa ochropus
Garses  Pica pica
 
Riu Llobregat a L’Hospitalet (entre ponts)
 
Aligot comú  Buteo buteo
Xivita  Tringa ochropus
Bec de serra mitjà  Mergus serrator
 2 Bitxacs comuns  Saxicola rubicola
 1 Martinet blanc  Egretta garzetta
 1 Blauet  Alcedo atthis
 8 Ànecs collverds  Anas platyrhynchos
 7 Xarxets comuns  Anas crecca
 4 Corbs marins grossos  Phalacrocorax carbo
 14 Fotges vulgars   Fulica atra
 1 Bernat pescaire  Ardea cinerea
 3 Gavians argentats  Larus michahellis
 2 Pit-rojos  Erithacus rubecula
 ≥15 Gafarrons  Serinus serinus
 ≥40 Gavines vulgars  Chroicocephalus ridibundus
 1 Tallarol capnegre Sylvia melanocephala
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada