dimecres, 28 de desembre del 2011

Ornitòlegs de fora de L'Hospitalet visiten la Torre Gran

La zona del riu i la Torre Gran integrada de forma espontània en el circuit usual de diferents naturalistes que visiten el delta del Llobregat

Xavier Larruy (esquerra) i Marcel Gil (dreta) observant el lloc on restava el Falcó pelegrí observat (© Ricard Gutiérrez)Si a principis de 2011 es va integrar la marina de L'Hospitalet en les àrees a censar dins el recompte hivernal d'ocells aquàtics i marins que es fa cada any a Catalunya, i al llarg de l'any diferents naturalistes tant de la ciutat com de la veïna població del Prat de Llobregat han visitat les dues ribes del riu, inclosa la zona de la Torre Gran, el 28.12.2011, sense ser cap innocentada, s'ha pogut coincidir en la visita a la zona amb els biòlegs i naturalistes Xavier Larruy i Marcel Gil, habituals d'àrees com el delta del Llobregat però sobre tot de la conca del Besós i altres llocs que inclouen tant localitats catalanes com de la resta de l'Estat i les seves costes.

Com en el cas d'un altre visitant notable de la zona, el vicepresident de DEPANA, José García o del naturalista local Raúl Bastida, la zona de la Torre Gran s'ha integrat de forma natural en els recorreguts pel delta del Llobregat. 'Estaria millor amb una mica més d'aigua' ha manifestat un dels biòlegs, atrets a la zona per la curiositat generada per l'observació dels grassets de muntanya fa uns dies, absents ara justament per la manca d'aigua que inundi l'espai. No obstant això, habituats a visitar àrees periurbanes com les del Besós, hem pogut comentar observacions d'interès local com la dels martinets de nit de l'altre dia o bé la del grupet de fredelugues present al riu o el falcó pelegrí, en aquest cas un mascle, que ha tornat a descansar durant la nit a la zona.

El conjunt de la marina de L'Hospitalet és cada cop més la porta del Delta del Llobregat on amb unes mínimes inversions de gestió es podria facilitar molt la presència d'espècies protegides i amenaçades, com ara el propi falcó pelegrí, així com facilitar el seu gaudi per part de la ciutadania.

La llista de la fauna observada en una hora d'observació vespertina el 28.12.2011 a la zona de la Torre gran i riu entre ponts inclou les següents espècies d'ocells:


Fotja (Fulica atra) al riu Llobregat entre ponts. 28.12.2011 © Ricard Gutiérrez
 
 • 6 Fotges   al riu  (vegeu foto)
 • Pardals comuns  a la Torre Gran
 • 1 Trist  al marge del riu
 • Cotxes fumades  a la Torre Gran
 • Tallarols capnegres  a la Torre Gran
 • ≥5 Pit-rojos  a la Torre Gran
 • ≥3 Cueretes blanques vulgars  a la Torre Gran
 • Cueretes torrenteres  una al riu i una altra a la Torre Gran
 • Ànecs collverds ♂ al riu entre ponts
 • Xarxet comú  al riu entre ponts (foto)
Xarxet comú (Anas crecca ) mascle al riu Llobregat entre ponts. 28.12.2011 © Ricard Gutiérrez
 • ≥10 Corbs marins grossos  cap els seus dormidors al delta
Corbmarins grossos (Phalacrocorax carbo) en vol direcció dormidor pel riu Llobregat entre ponts. 28.12.2011 © Ricard Gutiérrez
 • ≥150 Gavines vulgars  en moviment per la zona
 • × Gavians argentats  en moviment per la zona i aturades tant al riu com a la  Torre Gran
 • Polles d'aigua  al riu
 • Fredelugues  al riu (vegeu foto)
Fredelugues  (Vanellus vanellus) al riu Llobregat entre ponts. 28.12.2011 © Ricard Gutiérrez
 • Xivites  a la Torre Gran
 • Blauet  al riu
 • Martinet blanc  al riu (vegeu foto)
Martinet blanc (Egretta garzetta) al riu Llobregat entre ponts mirant-se una carpa. 28.12.2011 © Ricard Gutiérrez
 •  ≥30 Esplugabous en predormidor a la Torre Gran
 • 1 Falcó pelegrí ♂ dormint a la zona (amb Xavier Larruy i Marcel Gil)

Esplugabous (Bubulcvus ibis ) en predormidor a la Torre Gran. 28.12.2011 © Ricard Gutiérrez

divendres, 23 de desembre del 2011

Observacions vespertines a la Torre Gran: ratpenat, falcó i martinets de nit

Noves sorpreses a la Torre Gran. Sembla que el fet que sigui una zona sense gaire presència humana, malgrat la seva desprotecció i proximitat a vials transitats, fa que sigui una zona tranquil·la i interessant per a la fauna.

El dia 22.12.2011 es va poder constatar la presència d'una femella de falcó pelegrí (Falco peregrinus) que va dormir la nit del 22 al 23.12 al capdamunt de la torre d'alta tensió de la fotografia de l'esquerra. Es tractava d'una adulta d'origen centroeuropeu atès el seu tamany i coloració, un exemplar per tant hivernant al delta del Llobregat que va triar L'Hospitalet per a descansar.

No menys interessant va ser l'observació de tres martinets de nit (Nycticorax nycticorax) resseguint el curs del riu, gairebé ja de nit, direcció mar. El martinet de nit és un hivernant força escàs a Catalunya i al delta del Llobregat s'hi apleguen uns pocs exemplars. Probablement aquests tres foren part del grup de 9 individus observats sota el pont de la C-32 el dia 18.12.2011 (Raúl Bastida). Se'n coneixen molt poques localitats d'hivernada a Catalunya.

A la zona hi havia a més tres ànecs coll-verd (A.platyrhynchos), dues xivites (T.ochropus) i al menys cinc pit-rojos (E.rubecula). Un solitari rat-penat (Pipistrellus sp.) voltava, malgrat els 14ºC de temperatura, per damunt de la bassa de laminació.

Un altre exemple més de com petites incursions al que ens queda de medi natural a L'Hospitalet poden produir dades interessants no únicament a nivell local sinó també català.

dimarts, 20 de desembre del 2011

Arxiu de cites ornitològiques de la Torre Gran

Xivita (Tringa ochropus) el 15.12.2011, Torre Gran © Ricard Gutiérrez


Raül Bastida, ornitòleg local i membre de DEPANA i SEO/BirdLife ens ha tramès les següents cites de la zona de la Torre Gran. Gràcies, Raül! Les complementem amb unes darreres cites del 15.12.2011.

 • 2010

25/12/2010

Bassa de laminació La Torre Gran (al sud de l’Hospital de Bellvitge):

- P.montanus (uns 150-200)
- M.monachus (22)
- M.cinerea (3)
- T.ochropus (3)
- F.coelebs (2-3)
- S.decaocto (1)
- E.rubecula (2-3)
- M.alba (2-3)
- A.pratensis (1)
- L.ridibundus (30-40 sedimentats)
- B.ibis (1 sedimentat)
- Ph.ochruros (2-3)
- S.serinus (<20)
- S.vulgaris (<10)
- C.livia (<10)
- Ph.collybita (>10)
- C.cetti (1)
- S.melanocephala (2)
- R.pendulinus? (2 escoltats)

Cal Trabal:

- P.pica (uns 10)
- C.chloris (6-7)

 • 2011
6/3/11

Bassa de laminació la Torre Gran (al marge Esquerra del riu a l’alçada de Bellvitge):

- T.ochropus (2)
- H.rustica (1)
- L.ridibundus (uns 40 sedimentats)
- B.buteo (1)
- M.alba (sólo 1)
- S.serinus (varis ex. cantant)
- F.tinnunculus (1 cernint-se)

13/3/11

Bassa de laminació la Torre Gran:

- T.ochropus (5)


26/3/11

Bassa laminació La Torre Gran:


- T.ochropus (2)
- Ch.dubius (2)
- M.flava (1)
- M.alba (2-3)
- A.platyrhynchos (1 parella)

21/4/11

Bassa de laminació La Torre Gran:

- Charadrius dubius (2)

22/4/11

Bassa de laminació la Torre Gran:

- Ch.dubius (4; una parella copulant)
- A.hypoleucos (1)
- M.alba (1)
- C.cetti (1)
- Ph.trochilus (>5)
- P.montanus (>5)

Can Trabal:

- C.juncidis (1 cantant)
- C.palumbus (1 aturat als camps)

4/5/11

Bassa de laminació la Torre Gran:

- Ch.dubius (1)
- M.alba (2)

9/8/11

Bassa de laminació la Torre Gran:

- H.himantopus (1)
- A.hypoleucos (1)
- T.glareola? (1)
- M.alba (11?)

4/9/11

Bassa de laminació La Torre Gran:

- A.hypoleucos (1)

5/10/11

Bassa de laminació la Torre Gran:

- A.hypoleucos (1)
- T.ochropus (1)
- M.alba (1)
- B.ibis (1 sedimentat)

25/10/11

Bassa de laminació la Torre Gran:

- T.ochropus (2)
- A.hypoleucos (1)
- M.cinerea (1)
- M.alba (2)
- A.pratensis (1 escoltat)

18/11/11

Bassa de laminació La Torre Gran:

- T.ochropus (3)
- S.serinus (>40)
- E.schoeniclus (1)

15/12/11

Bassa de laminació La Torre Gran
(Ricard Gutiérrez)
:

- Tringa ochropus (4)
- Actitis hypoleucos (1)
- Motacilla cinerea (1)
- Motacilla alba (4)
- Larus ridibundus (30)
- Phalacrocorax carbo (1 en vol)
- Erithacus rubecula (1)
- Sylvia melanocephala (1)
- Phoenicurus ochruros (2)
- Carduelis carduelis (1)

Riu Llobregat entre ponts:

- T.ochropus (1)
- Vanellus vanellus (9)
- Fulica atra (5)
- Gallinula chloropus (3)
- Phalacrocorax carbo (9)
- Larus michahellis (>10)
- Larus fuscus (1 primer hivern, presumible 2ª cita per a la ciutat)
- Larus ridibundus (~40)
- Ardea cinerea (1)
- Alcedo atthis (1)

Blauet (Alcedo atthis). Riu Llobregat entre ponts. 15.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Fredeluga (Vanellus vanellus), amb gavina riallera (Larus ridibundus) en primer terme . Riu Llobregat entre ponts. 15.12.2011 © Ricard Gutiérrez

dimarts, 13 de desembre del 2011

Alliberament d'una guatlla maresa a la Torre GranEl dia 12.12.2011 s'ha alliberat un primer hivern de guatlla maresa (Crex crex), espècie nova per a L'Hospitalet de Llobregat i rara en el conjunt d'Espanya (vegeu el meu bloc Rare Birds in Spain per a un comentari al respecte) si bé citada en algunes ocasions al delta del Llobregat.

L'ocell havia estat recollit a Barcelona amb una fractura i es va poder recuperar satisfactòriament al centre de recuperació de Torreferrussa. Es va triar aquest indret d'alliberament perquè els rius poden servir d'orientació per a ocells migratoris com la guatlla maresa i perquè la zona és lliure d'una alta densitat de predadors potencials de l'espècie, com podria ser el cas d'altres zones del delta del Llobregat. A més l'indret és a la seva ruta migratòria natural.

Després dels dos mesos en recuperació la mandíbula inferior de l'ocell li havia crescut una mica massa, si bé això es recuperarà al camp. No obstant això, com es veu a les imatges, l'ocell va sortir volant molt bé en el moment de l'alliberament.


dissabte, 10 de desembre del 2011

Retorn a la Torre Gran

Esparver (Accipiter nisus). 1w ♀ Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat 10.12.2011 © Ricard Gutiérrez

El 10.12.2011, venint del sud, hem entrat un moment cap el migdia a la Torre Gran, dos dies després de trobar-hi el grasset de muntanya. Hi havia una mica menys d'aigua i no tanta fauna, un grasset sí però, si bé de lluny ja hem vist alguna cosa gran al mig d'un toll. En aproximar-nos amb cura hem pogut comprovar, i fotografiar, que era una femella jove d'esparver (Accipiter nisus), en castellà 'gavilán'. Per això hi havia pocs ocells de petita mida allà. L'esparver n'és un bon caçador i tot seguit ha anat empaitant uns quants pinsans (Fringilla coelebs) que hi havia cap a l'altre costat del recinte.

Xivita (Tringa ochropus). Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat 10.12.2011 © Ricard Gutiérrez

També dins encara restaven, aquest cop cap a la zona cimentada, una xivitona i quatre xivites, aquestes ja pel seu tamany més tranquil·les amb l'esparver. Un parell d'esplugabous s'han aturat al que queda de masia, al costat dels coloms domèstics de guàrdia.

Esplugabous (Bubulcus ibis) a la Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat 10.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Una altra sorpresa ha estat la presència d'un blauet (Alcedo atthis), en castellà 'martín pescador' que voltava per la zona cimentada a la recerca d'algun peix. A les vores, alguns ocells de petita mida, sobre tot uns pocs mosquiters comuns (Phylloscopus collybita).

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita ). Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat 10.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Espècies detectades a la Torre Gran (R.Gutiérrez i G.Gutiérrez)
 • ≥20 Pinsans comuns
 • ≥15 Estornells vulgars
 • 1 Tallarol capnegre
 • 1 Blauet
 • 5 Gavians argentats
 • × Coloms roquers
 • 3 Esplugabous
 • 1 Grasset de muntanya
 • ≥4 Mosquiters comuns
 • ≥5 Cueretes blanques vulgars
 • 1 Cuereta torrentera
 • 1 Xivitona
 • 4 Xivites
 • 1 Esparver vulgar

A la zona del riu, dins L'Hospitalet, dues fotges, un martinet blanc (Egretta garzetta), set gavines rialleres i tres polles d'aigua.

Martinet blanc (Egretta garzetta). Riu Llobregat, entre ponts, L'Hospitalet de Llobregat 10.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Cal afegir al que vam comentar en l'anterior post sobre la zona que les mesures de gestió que demanàvem podrien ser urgents atès que s'està observant com la zona s'està colonitzant en part per canyissos i estan apareixent tamarius (Tamarix gallica), arbrets típics de les zones humides, fet que parla d'una naturalització de la zona, que no obstant caldria adequar per tal de potenciar-la i millorar-la.

Tamarius, els arbustos de color verd, (Tamarix gallica) envoltats de plantes ruderals (cf. Aster squamatus i altres) Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat 10.12.2011 © Ricard Gutiérrez

divendres, 9 de desembre del 2011

Parc de les Planes, 9.12.2011

Parc de les Planes, L'Hospitalet de Llobregat, 9.12.2011 © Ricard Gutiérrez

La tarda del 9.12.2011 he anat al Parc de les Planes, entre Sant Josep, Can Serra i la Florida, a veure si havien arribat ocells hivernants i com estava tot plegat. A banda que un dels perills d'anar mirant pel parc cap amunt és que indefectiblement trepitges restes orgàniques dipositades per algun gos, hi havia una considerable animació faunística per l'hora que ha estat, entre les 16:30 i 17:30, amb la posta del Sol.


Borinot (Bombus cf. terrestris) Parc de les Planes, L'Hospitalet de Llobregat, 9.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Un borinot (Bombus sp) voltava per l'únic arboç (Arbutus unedo) que he vist pel parc i que presentava flors i fruits, també aprofitats per un tallarol de casquet. D'ocells hi havia uns quants, 21 espècies en total, que he entrat al portal ornitològic ornitho.cat, potser el més rellevant és la diversitat d'ocells de bosc, amb un parell de bruels (Regulus ignicapilla) hivernants, i algunes mallerengues (blava Parus caeruleus, petita Parus ater i emplomallada P.cristatus) amb una certa abundància de mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) entre els més freqüents pit-rojos (Erithacus rubecula) i les sempre presents garses i cotorretes de pit gris.

Mallerenga blava (Parus caeruleus) Parc de les Planes, L'Hospitalet de Llobregat, 9.12.2011 © Ricard Gutiérrez

l'Hospitalet de Llobregat [425/580]

 1. ≥6 Pinsans comuns
 2. 3 Tudons
 3. ≥3 Merles
 4. 3 Tórtores turques
 5. 1 Gafarró
 6. 1 Verdum
 7. 1 Tallarol de casquet
 8. 2 Cueretes blanques vulgars
 9. 1 Mallerenga emplomallada
 10. ≥2 Tallarols capnegres
 11. 3 Mallerengues blaves
 12. 4 Mallerengues petites
 13. ≥4 Garses
 14. 2 Bruels
 15. 2 Raspinells comuns
 16. ≥6 Pit-rojos
 17. ≥11 Mosquiters comuns
 18. 1 Cadernera
 19. ≥5 Cotorretes de pit gris
 20. × Coloms roquers
 21. 5 Gavians argentats


Mallerenga petita (Parus ater) Parc de les Planes, L'Hospitalet de Llobregat, 9.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita), Parc de les Planes, L'Hospitalet de Llobregat, 9.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Cotorreta de pit gris (Myopsitta monachus), Parc de les Planes, L'Hospitalet de Llobregat, 9.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Pit-roig (Erithacus rubecula), Parc de les Planes, L'Hospitalet de Llobregat, 9.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Com a nota discordant, el fet que diverses de les caixes-niu instal·lades fa algun temps estaven obertes o directament desaparegudes i és que malgrat sembli gran, no hi ha gaire espai idoni en aquest parc i certament les caixes-niu fan el seu paper. Com hem comentat altres cops, els parcs urbans de la ciutat, sobretot aquest de les Planes i el de Can Buxeres, són bons refugis per a l'avifauna forestal i uns indrets on anar a familiaritzar-se amb les espècies més freqüents, ja que, com mostren les fotografies que s'adjunten, els ocells es deixen acostar força. Totes les fotografies fetes allà en una hora i amb Nikon D-80 amb 75-300 mm f/5.6 i flaix Metz Mecablitz 44 AF-1.

dijous, 8 de desembre del 2011

Torre Gran: Grasset de Muntanya, nova espècie per a L'Hospitalet i record de xivites!

La bassa de la Torre Gran. 8.12.2011 © Ricard Gutiérrez


El 8.12.2011 vaig donar un tomb per la bassa de la Torre Gran, al límit sud de la ciutat, de retorn d'altres zones del delta del Llobregat. Hi havia algunes zones embassades, a un nivell que ja es veia que podria atraure algunes espècies d'interès. I així va ser. Un mínim de dos Grassets de Muntanya (Anthus spinoletta) voltaven per la zona amb altres exemplars de la seva família: ~ 5 titelles (Anthus pratensis), 3 cueretes torrenteres (Motacilla cinerea) i més de cinc blanques (Motacilla alba).

El Grasset de Muntanya cria al Pirineu però a l'hivern es desplaça a la plana, particularment als aiguamolls litorals com el delta del Llobregat. No havia estat mai citat a L'Hospitalet de Llobregat i en el conjunt del Delta del Llobregat tampoc no apareix de forma uniforme. Es va poder fer algunes fotos amb una compacta acoplada manualment a uns binocles (tècnica de binoscoping)

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta). Torre Gran, L'Hospitalet, 8.12.2011 © Ricard Gutiérrez

Grasset de muntanya (Anthus spinoletta). Torre Gran, L'Hospitalet, 8.12.2011. El pit ratllat i les potes fosques són típiques d'aquesta espècie © Ricard Gutiérrez

La inundació per les pluges de les darreres setmanes de la bassa de la Torre Gran fa que la zona es comporti ara mateix com un petit aiguamoll temporal on aquesta espècie hi conviu amb altres passeriformes tant de plana agrícola (com un estol d'uns 140 pinsans comuns, Fringilla coelebs que voltava per la zona) com d'aiguamoll: també es van observar un parell de repicatalons (Emberiza schoeniclus), de la subespècie nominal, una espècie escassa també a L'Hospitalet de Llobregat i d'interès per al cens hivernal d'ocells a Catalunya.

Repicatalons (Emberiza schoeniclus schoeniclus). Torre Gran, L'Hospitalet, 8.12.2011 © Ricard Gutiérrez

La zona acollia també ocells lligats al medi aquàtic com van ser dues espècies de limicoles: una xivitona (Actitis hypoleucos) estava acompanyada de cinc Xivites (Tringa ochropus), la quantitat més gran mai registrada a la zona. Ambdues espècies hivernen al riu Llobregat i les condicions de la zona eren òptimes per a ells. Totes les observacions han estat introduïdes al portal ornitològic ornitho.cat:
 • ≥25 Coloms roquers
 • 3 Cotxes fumades
 • 1 Garsa
 • ≥3 Mosquiters comuns
 • ≥5 Cueretes blanques vulgars
 • 3 Cueretes torrenteres
 • 2 Caderneres
 • ~140 Pinsans comuns
 • 2 Esplugabous
 • ~5 Titelles
 • ≥2 Grassets de muntanya
 • ≥2 Repicatalons
 • 1 Xivitona
 • 5 Xivites
Xivita (Tringa ochoropus). Torre Gran, L'Hospitalet, 8.12.2011 © Ricard Gutiérrez

És una llàstima que els tolls d'aigua que hi ha a la zona inundable de la Torre Gran i que contribueixen a la diversitat de la zona no tinguin una continuitat superior. Unes petites accions de gestió, modificant unes decenes de centimetres el nivell basal de la cubeta en alguns indrets afavoriria la presència d'aquestes aigües i per tant permetria la presència d'ocells aquàtics com els esmentats, possibilitant, sense dubte, noves adicions a l'avifauna local.

Xivita (Tringa ochoropus). Torre Gran, L'Hospitalet, 8.12.2011 © Ricard Gutiérrez