dissabte, 23 d’octubre del 2021

El durbec, una nova espècie d'ocell per al catàleg de la fauna de L'Hospitalet

Durbec (Font: cc PNGwing)

El durbec (Coccothraustes coccothraustes) és un fringíl·lid hivernant i també nidificant a alguns llocs de Catalunya, i que està experimentant una certa tendència a l'augment hivernal, del 6% anual, segons el portal SIOC. Mai havia estat citat a L’Hospitalet de Llobregat. Fins l’octubre de 2021. 

 

Tendència hivernal del durbec a Catalunya segons el portal SIOC (Font: ICO)

 

Les dades del portal de ciència ciutadana ornitho.cat indiquen que entre el dia 1.9.2021 i 23.10.2021 ha hagut un total de 117 registres de durbec a Catalunya, molt concentrats en la segona quinzena d’octubre i particularment a la serralada litoral del litoral central (vegeu mapa). 

Cites de durbec al portal ornitho.cat a Catalunya entre l'1.9-23.10.2021 (Font: ICO)

 

El durbec a L'Hospitalet de Llobregat

 

El dia 19.10.2021, en el decurs d’una jornada de gravació nocturna de reclams d’ocells en migració, testant la metodologia del NOCMIG, es va registrar un ocell reclamant per damunt de Sant Josep, L’Hospitalet de Llobregat, a les 04:43 hores de la matinada. 

 

Sonograma del durbec del dia 19.10.2021 a les 04:43 hores

 

El mètode de gravació era fonamentat en el registre automàtic de sons en trams de 15 minuts entre la una de la matinada i les sis mitjançant una gravadora automàtica Song Meter Micro. La del dia 19.10.2021 era la quarta prova efectuada en la que, a més del durbec, s’havia pogut registrar interessants quantitats de tords (Turdus philomelos), merles (T.merula) i, especialment d’interès, tords ala-rojos (Turdus ilacus), una espècie que fins ara es pensava que era accidental a la ciutat i que sembla passa regularment en vol algunes nits de tardor. 

Justament coincidint amb un gran pas de tords ala-rojos, el 23.10.2021 de matinada es van registrar al menys tres contactes més de durbec: un a les 02:32, un altre a les 04:12 que podria ser de més d’un exemplar i el darrer a les 05:20 hores. 

 

Sonograma del durbec del dia 23.10.2021 a les 02:32 hores

 
Sonograma del durbec del dia 23.10.2021 a les 04:12 hores. Segurament hi havia més d'un exemplar

Sonograma del durbec del dia 23.10.2021 a les 05:20 hores. La taca descendent després del primer reclam és la d'un tord ala-roig que també sobrevolava la zona

 

Les dades del portal ornitho.cat suggereixen que en els seus moviments tardorals els durbecs ressegueixin la serralada litoral, on s’ha detectat comparativament més exemplars que a la resta del territori, per bé que caldria analitzar si això respon a un fet puntual o es repeteix en el futur. Del passat nocturn a la ciutat no tenim registre. 

 El reclam del durbec és molt agut i fi, mostrant una repetició periòdica en els segons que travessa el camp de vol cobert per la gravadora. Al portal xeno-canto hi ha múltiples registres d’aquesta i altres veus i cants de l’espècie. 

 

El que queda palès, a banda de que s’ha afegit una espècie protegida més al catàleg de la fauna de la ciutat, és que malgrat la intensa humanització i la manca general d’arbrat i zones verdes i naturals som, per se, per naturalesa, a una ruta migratòria a cavall de la serralada litoral i del delta del Llobregat. I l’estudi de la migració nocturna damunt la ciutat confirma aquesta realitat d’interès local però també català i del conjunt de la regió biogeogràfica on ens trobem. 

 

Agraïments. A Lluís Brotons pels comentaris sobre els sonogrames i les veus; al grup de whatsapp Cat Nocmig pels comentaris i tasca d'ensenyament sobre el tema i al Delta Birding Festival a un concurs del qual vaig guanyar, per pura sort, el Song Meter Micro. Quin bon premi i quin bons resultats està donant!