divendres, 15 d’abril de 2022

Puputs urbanes

Puputs (adult i poll). L'Hospitalet de Llobregat, 15.4.2022 © Ricard Gutiérrez
 

'Hi ha una puput rondant per la farola aquesta d'aquí baix'. 'S'atura per allà o a una d'aquestes baranes i entra a aquell forat de ventilació d'aquella casa'. Josep Arbonés està acostumat a reconèixer les puputs (Upupa epops). No són rares al seu poble natal de les Garrigues i el reclam trisil·làbic 'pu-pu-put' forma part de la banda sonora de molts ambients rurals de Catalunya. El que potser no s'imaginava era trobar un niu no al poble, sinó des del balcó de casa seva a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat, la segona més poblada de Catalunya.

La puput (abubilla en castellà) és un ocell de mida mitjana caracteritzat pel seu bec corbat però sobre tot per la cresta eréctil de plomes marró vermellós amb punta negra. En vol destaquen molt les ales de disseny blanc i negre. Totes aquestes característiques el fan un ocell inconfusible. 

A Catalunya presenta una tendència a la baixa entre 1975 i 2018 del 3-8% particularment a causa de l'abandonament de zones agrícoles i la densificació del bosc. Localment es veuen diferències a Catalunya, amb les comarques de la plana de Lleida que guanyen efectius mentre que desapareix d'àrees com parts del Pirineu però també la costa central, en especial Barcelonès, Baix Llobregat i Garraf (Atles dels ocells nidificants de Catalunya 2015-2018). Amb tot a la veïna ciutat de Barcelona hi nien unes 30 parelles, especialment a l'entorn de Collserola, Montjuïc i els Tres Turons (Atles dels Ocells Nidificants de Barcelona). A la ciutat comptal penetra en els barris de Gràcia, Nou Barris i Les Corts on nia a forats d'edificis.

Un cas semblant és aquest del barri de Sant Josep, a L'Hospitalet de Llobregat, on l'espècie és regular (tot i que escassa) durant tot l'any a l'entorn dels parcs principals i la marina de la ciutat. Una parella ha establert niu el 2022 a un forat de ventilació de l'Avinguda Josep Tarradellas, on en data 15 d'abril s'observava un poll ja crescut demanant menjar als seus progenitors, que li ho portaven cada 5-8 minuts a migdia d'aquella data (observació pròpia).


Puputs (adult i poll). L'Hospitalet de Llobregat, 15.4.2022 © Ricard Gutiérrez


 

L'entorn urbà ofereix garanties d'èxit reproductiu en una ciutat mancada d'arbres vells. Els adults però, s'havien de desplaçar a cercar cucs i larves per alimentar el poll visible fins els propers parcs de la Serp i de les Planes, en una sèrie de desplaçaments que passaven desapercebuts per a la majoria de la població. Excepte per als veterans i experimentats ulls del Josep. 

La gestió dels edificis passa també per la preservació de l'hàbitat d'espècies beneficioses com els falciots, ballesters, ratpenats o ara també la puput. Convé recordar que, siguin on siguin, les espècies protegides han de ser conservades i fora convenient que els ajuntaments prenguin consciència d'aquest fet.


Poll de puput al niu. L'Hospitalet de Llobregat, 15.4.2022 © Ricard Gutiérrez

 

Urban Hoopoes. A nest of Hoppoes with at least a grown chick was found at downtown L'Hospitalet  de Llobregat, Barcelona on 15 April 2022. The adult was coming every 5-8 minutes to feed the hungry chick. The lack of suitable old trees can bring the hoopoes to search for alternative sites for breeding whilst foraging is conducted at nearby gardens. Urban planning has to respect protected species taking advantage of building holes, such as this one but also being the case of Alpine or Common Swifts amongst others.

dissabte, 19 de març de 2022

Colonitzarà el gaig els espais arbrats de L'Hospitalet?

Gaig, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 19.3.2022 (R.Gutiérrez)

 

Fins el 2021 el gaig no havia estat citat mai a la ciutat, com tampoc aparentment ho ha estat a alguns municipis veïns en tractar-se d'una espècie força forestal.

El 17 de novembre de 2021 es va observar un gaig (Garrulus glandarius) al Parc de les Planes de L’Hospitalet (Ricard Gutiérrez, llistat d’eBird aquí )

Es tractava de la primera cita coneguda per a l’espècie a la ciutat d’aquest córvid àmpliament distribuït a Catalunya però que evita deltes i algunes zones amb poc arbrat com la plana de Lleida (vegeu mapa de les cites existents al portal ornitho.cat fins 19.3.2022, n=90337 observacions).

 

Observacions de gaig a Catalunya fins el 19.3.2022 (ornitho.cat)

La sorpresa va ser tornar a observar l’espècie en el mateix parc el dia 19.3.2022 (Ricard Gutiérrez, llistats a ornitho.cat i eBird aquí ). En els dos casos es tractava d’un exemplar solitari, en l’observació de març de 2022 empaitat per garses probablement territorials. Es va poder obtenir una imatge testimonial amb la càmera del mòbil (figures) on s’aprecia com s’arriba a camuflar l’ocell contra el tronc dels pins del parc.

 

Gaig, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 19.3.2022 (R.Gutiérrez)

 

Està el gaig en expansió?

 

La població global catalana d’aquesta espècie de còrvid forestal sembla experimentar un descens moderat tant a l’hivern (--1% anual) com a la temporada de cria (-1% anual), dades del SIOC . No obstant això mentre que les cites recollides al portal ornitho.cat són regulars en els darrers dotze anys, amb un màxim entre 2014 i 2015 (figura) , és justament en aquesta època quan es comença a citar a Montjuïc, una localitat on no era present (figura).

Observacions de gaig al municipi de Barcelona (ornitho.cat)

Observacions de gaig a Montjuïc, Barcelona (ornitho.cat)


 

De fet, l’atles dels ocells nidificants a Barcelona 2012-2014 només dona una parella reproductora fora de Collserola al Palau Reial, a la Diagonal, a relativa poca distància del terme municipal de L’Hospitalet.

Si aquest exemplar, suposant que sigui el mateix, és un individu explorador o bé és el primer d’una eventual colonització dels espais arbrats del municipi és quelcom que les observacions futures i el registre de les mateixes a les plataformes de ciència ciutadana ens dirà.