dilluns, 31 de desembre del 2012

El gran any 2013 a L'HospitaletEl llistat dels ocells de l'Hospitalet diu que hi ha 158 espècies citades a la ciutat. No són poques per a una de les ciutats més densament poblades del món... Quantes d'aquestes es poden veure en un any? I en altres llocs? i a tot l'estat espanyol? Aquests dubtes s'esvairan el 2013 amb la celebració del que s'ha anomenat 'El gran any 2013', que és basat en una celebració que es fa a nordamèrica i de la qual se n'ha fet una pelicula el 2012 (vegeu trailer a sota).

Doncs bé, el 2013 estem inscrits per fer el nostre 'big year' a L'Hospitalet de Llobregat i des d'aquest blog anirem informant de com evoluciona el ritme d'espècies citades!

Som-hi!


divendres, 28 de desembre del 2012

Avifauna hivernal a la marina de L'Hospitalet

Xivita sobre el reflexe de la Torre Gran © Ricard Gutiérrez, 28.12.2012

 
El 28.12.2012 per la tarda hem donat una volta per la zona de la Torre Gran i el riu entre ponts per veure com estava la zona. La visita ha estat productiva: a la Torre Gran hi havia un corriol petit (Charadrius dubius) hivernant. També, d'interès, dos puputs (Upupa epops) i un pardal de bardissa (Prunella modularis).
Al riu entre ponts, el molt baix nivell del Llobregat feia que hi haguessin vores fangoses al riu on  hi havia fredelugues (Vanellus vanellus) i a l'aigua dos grupets de xarxets comuns (Anas crecca) així com collverds (Anas platyrhynchos).

D'interès a la zona una femella adulta de falcó pelegrí (Falco peregrinus) d'origen centreeuropeu (pel tamany i estructura) així com un aligot, mudant plomes (fotografiat a contrallum).

La posta del sol sobre el Garraf oferia condicions de fotografia difícils a la vegada que un pel artístiques. La llàstima és que tornen les deixalles a la zona per causa de la companyia de camions situada al límit del terme amb Barcelona i un dels camions de la qual està destrossat escapant brossa a la vora de la bassa de la Torre Gran. Amb tot una modesta però interessant zona a nivel local on es troben espècies poc frequents en el context del delta del Llobregat. Us en deixem una mostra fotogràfica i el llistat d'espècies observades introduït a ornitho.cat.

 
Aligot comú Buteo buteo © Ricard Gutiérrez, 28.12.2012

Corriol petit Charadrius dubius © Ricard Gutiérrez, 28.12.2012

Falcó pelegrí Falco peregrinus © Ricard Gutiérrez, 28.12.2012

Falcó pelegrí Falco peregrinus © Ricard Gutiérrez, 28.12.2012
≥40 
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Aligot comú (Buteo buteo)

Falcó pelegrí (Falco peregrinus)   
Corriol petit (Charadrius dubius)

Xivita (Tringa ochropus)

× 
Gavines vulgars (Larus ridibundus) 
× 
Gavians argentats (Larus michahellis)

≥5 
Coloms roquers (Columba livia)

 2 
Puputs (Upupa epops)
Alosa vulgar (Alauda arvensis)

 ≥2 
Titelles (Anthus pratensis)

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)

≥3 
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)

≥1 
Pardal de bardissa (Prunella modularis)
≥4 
Pit-rojos (Erithacus rubecula) 
≥3 
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)

Bitxac comú (Saxicola torquatus)

≥4 
Tords comuns (Turdus philomelos) 
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

≥6 
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita)


≥3 
Garses (Pica pica) 
≥5 
Estornells vulgars (Sturnus vulgaris)

≥5 
Pardals comuns (Passer domesticus) 
≥15 
Pinsans comuns (Fringilla coelebs)

≥4 
Gafarrons (Serinus serinus)

≥80 
Caderneres (Carduelis carduelis)


Gratapalles (Emberiza cirlus)

Xarxet Anas crecca © Ricard Gutiérrez 27.12.201217 
Xarxets comuns (Anas crecca)

10 
Ànecs collverds (Anas platyrhynchos)

Corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo)
× 
Esplugabous (Bubulcus ibis)

Martinet blanc (Egretta garzetta)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 
Aligot comú (Buteo buteo) 
× 
Polles d'aigua (Gallinula chloropus)

Fotja vulgar (Fulica atra)

Fredelugues (Vanellus vanellus)

×
Gavines vulgars (Larus ridibundus)

× 
Gavians argentats (Larus michahellis)

Blauet (Alcedo atthis)

Rossinyol bord (Cettia cetti)

Mallerenga blava (Parus caeruleus)

Pinsans comuns (Fringilla coelebs)

Caderneres (Carduelis carduelis)


Xarxet Anas crecca © Ricard Gutiérrez 27.12.2012
Ànec collverd Anas platyrhynchos © Ricard Gutiérrez 27.12.2012

Fredelugues Vanellus vanellus © Ricard Gutiérrez 27.12.2012

Gavià argentat Larus michahellis © Ricard Gutiérrez 27.12.2012

Xarxet Anas crecca © Ricard Gutiérrez 27.12.2012

diumenge, 23 de desembre del 2012

Ocells a les Planes: aratinga mitrada i fauna de bosc

El 23.12.2012 en un passeig matinal pel Parc de les Planes s'han produït un bon nombre d'observacions d'interès que han coincidit amb la presència de l'ornitòleg mallorquí Lalo Ventoso qui, amb la seva parella, estaven passejant pel parc quan els hem trobat. Han pogut gaudir de totes aquestes observacions i observar per primer cop (bimbar) uns quants raspinells. Interessant ha estat el fet, palesable per les fotos, que han pogut observar totes les espècies molt a prop i gairebé a plaer.

Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus

Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus

Mallerenga cuallarga? No! Cuereta blanca Motacilla alba damunt un arbre
Raspinell Certhia brachydactyla
Mallerenga petita Periparus ater
 
També s'ha produït la primera observació coneguda d'Aratinga mitrada (Aratinga mitrata) a L'Hospitalet de Llobregat: un grup de sis va sobrevolar el parc a mig matí (vegeu dues fotos testimonials a sota). Aquesta espècie té un grup establert d'un centenar a un parc prop la Diagonal, a Barcelona, i es desplacen per la zona alta de la ciutat i sembla ara unes quantes han visitat L'Hospitalet.


Aratingues mitrades Aratinga mitrata
Aratingues mitrades Aratinga mitrata

Destacar encara l'observació de lluers (Carduelis spinus), un dels quals ha pogut ser fotografiat prop un grupet de pàrids

Lluer Carduelis spinus


Però potser les observacions més interessants han estat les dels grups mixtes de reietons i bruels, que amb mallerengues i raspinells es deixaven acostar molt. D'entre ells, el bruel Regulus ignicapillus demostrava perquè en anglès el seu nom és 'firecrest' i és que els mascles, quan són territorials (per exemple davant femelles o expulsant reietons) posen de punta les plomes del cap que ben bé semblen una foguera, d'aquí el nom britànic de 'cresta de foc'. Hem pogut captar aquest procès avui al parc i us en deixem constància

Reietó Regulus regulus   

Bruel Regulus ignicapillus 'firecrest'Bruel Regulus ignicapillus 'en repós'

Bruel Regulus ignicapillus 'firecrest'

Llistat de les espècies observades introduït a ornitho.cat:

~4 Gavians argentats  Larus michahellis
≥40 Coloms roquers  Columba livia var. domestica
≥1 Tudó  Columba palumbus
≥2 Tórtores turques  Streptopelia decaocto
Aratingues mitrades  Aratinga mitrata
≥15 Cotorretes de pit gris  Myopsitta monachus
Titella  Anthus pratensis
Cuereta blanca vulgar  Motacilla alba
 ≥3 Pit-rojos  Erithacus rubecula
≥2 Cotxes fumades  Phoenicurus ochruros
Merla  Turdus merula
≥3 Tallarols capnegres  Sylvia melanocephala
≥5 Mosquiters comuns  Phylloscopus collybita
≥3 Reietons  Regulus regulus
≥5 Bruels  Regulus ignicapillus
≥13 Mallerengues cuallargues  Aegithalos caudatus
≥4 Mallerengues emplomallades Lophophanes cristatus
≥3 Mallerengues petites  Periparus ater
≥3 Mallerengues blaves  Cyanistes caeruleus
≥5 Raspinells comuns  Certhia brachydactyla
≥6 Garses  Pica pica
≥4 Pardals comuns  Passer domesticus
~4 Lluers  Carduelis spinus

diumenge, 2 de desembre del 2012

Ocells hivernants al parc de les Planes [aves invernantes en el parque de les Planes]

El 2.12.2012 hem pogut observar 25 espècies d'ocells al parc de les Planes, L'Hospitalet de Llobregat. D'entre elles, notables espècies hivernants, algunes escasses a la ciutat com el reietó (Regulus regulus), la mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), el raspinell -escàs si bé local- (Certhia brachydactyla) o els molts interessants lluers (Carduelis spinus), dels que s'han detectat dos grups.

El relleu del parc provoca que els ocells es puguin observar a curta distància i que es puguin obtenir bones fotografies, sobre tot amb l'ajut del flaix per a les instantànies en masses boscoses. Les imatges adjuntes, totes del 2.12.2012, en són prova. Ens atrevim a comentar que aquest parc, amb el de can Buxeres, són potser dels indrets més interessants del litoral català per a obtenir fotografies d'ocells forestals, atès el seu efecte insular així com la poca por que presenten als visitants en una zona on la caça és lògicament prohibida.

Certhia brachydactyla

Sylvia melanocephala

Aegithalos caudatus
Lophophanes cristatus

Parus major

Periparus ater
Periparus ater
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus ochruros
Carduelis spinus
Carduelis spinus
 
Regulus regulusEl 02/12/2012 hemos podido observar 25 especies de aves en el parque de les Planes, L'Hospitalet de Llobregat. De entre ellas, notables especies invernantes, algunas escasas en la ciudad como el reyezuelo sencillo (Regulus regulus), el mito (Aegithalos caudatus), el agateador común -escaso si bien local- (Certhia brachydactyla) o los muy interesantes lúganos (Carduelis spinus ), de los que se han detectado dos grupos.

El relieve del parque provoca que los pájaros se puedan observar a corta distancia y que se puedan obtener buenas fotografías, sobre todo con la ayuda del flash para las instantáneas en masas boscosas. Las imágenes adjuntas, todas del 02/12/2012, son prueba. Nos atrevemos a comentar que este parque, con el de Can Buxeres, son quizá de los lugares más interesantes del litoral catalán para obtener fotografías de aves forestales, dado su efecto insular así como el poco miedo que presentan a los visitantes en una zona donde la caza es lógicamente prohibida.  • Llistat d'espècies / Lista de especies (disponible a ornitho.cat)

 ≥1 
Gavina vulgar (Larus ridibundus)   
≥10 
Gavians argentats (Larus michahellis)     

~80 
Coloms roquers (Columba livia) 
≥3 
Tudons (Columba palumbus) 
 ≥15 
Cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) 
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea) 
≥2 
Cueretes blanques vulgars (Motacilla alba)

≥3 
Pit-rojos (Erithacus rubecula) 

≥4 
Cotxes fumades (Phoenicurus ochruros)

≥2 
Merles (Turdus merula)

≥2 
Tallarols capnegres (Sylvia melanocephala)
 ≥5 
Mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) 
≥7 
Reietons (Regulus regulus) 

≥1 
Bruel (Regulus ignicapilla)    
≥6 
Mallerengues cuallargues (Aegithalos caudatus) 

≥1 
Mallerenga emplomallada (Parus cristatus) 
≥8 
Mallerengues petites (Periparus ater)     
≥1 
Mallerenga carbonera (Parus major)

≥2 
Raspinells comuns (Certhia brachydactyla) 
≥2 
Garses (Pica pica)

dimecres, 14 de novembre del 2012

Bruels i reietons al parc de les Planes

En una breu visita el 14.11.2012 al Parc de les Planes, entre Sant Josep i la Florida, i malgrat l'afluència de gent s'ha pogut detectar algunes espècies d'interès.

Destaquen la presència dels hivernants bruel (Regulus ignicapilla) i reietó (Regulus regulus), aquest darrer molt rar del qual l'hivern passat es van produir de les primeres observacions. Encara més, aquestes dues espècies que anaven en un grup mixt, s'encaraven de tant en tant mostrant que es tracta de dues espècies diferents com hem pogut recollir a la fotografia adjunta.

No ha estat una visita completa ni exhaustiva per bé que també s'ha observat un grup de 18 cotorres de Kramer, el nombre més alt registrat mai a la ciutat que tinguem notícia. D'una part del grup s'ha pogut obtenir una imatge.

Aquest hivern apunta a sever segons les arribades d'ocells que s'estan registrant en diferents llocs del país i potser tindrem alguna altra sorpresa al catàleg de la ciutat els propers mesos.

Reietó (Regulus regulus) en primer terme i darrera un bruel R.ignicapilla

Reietó (Regulus regulus) barallant-se amb un  bruel (R.ignicapilla)

Bruel (R.ignicapilla)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Bruel (R.ignicapilla)

Grup de cotorres de Kramer (Psittacula krameri)


Espècies observades:

~2 Mosquiters comuns Phylloscopus collybita
1 Raspinell comú Certhia brachydactyla
18 Cotorres de Kramer Psittacula krameri
≥10 Cotorretes de pit gris Myopsitta monachus
≥6 Gavians argentats Larus michahellis
1 Tallarol capnegre Sylvia melanocephala
× Coloms roquers Columba livia var. domestica
2 Tórtores turques Streptopelia decaocto
2 Tudons Columba palumbus
× Garses Pica pica
≥5 Pit-rojos Erithacus rubecula
2 Mallerengues cuallargues Aegithalos caudatus
1 Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus
2 Reietons Regulus regulus
5 Bruels Regulus ignicapilla