dissabte, 9 de gener del 2016

El cens hivernal d'ocells 2016, a la marina de L'Hospitalet

Entre el 9 i el 20 de gener aproximadament s'efectua a Catalunya el cens hivernal d'ocells aquàtics i marins. Una de les localitats 'importants' és el delta del Llobregat, abans una única localitat ara repartida en quatre: la que conserva el nom i que inclou els espais naturals protegits inclosos al Baix Llobregat, la vall baixa del Llobregat, que inclou el tram de riu entre el pont de la C-33 i el meandre de Martorell i dues localitats més a la plana deltaica: els espais geològicament de delta del Llobregat però majoritàriament no protegits inclosos al que des de DEPANA i SOS Delta del Llobregat se li diu 'l'altre delta' (o delta interior) i els espais agrícoles, naturals i semi-naturals inclosos a la comarca del Barcelonès dins el municipi de L'Hospitalet de Llobregat. El dia 9.1.2016 ha tocat censar aquestes dues últimes localitats.

Un equip en el que hem participat cinc persones hem recorregut la Torre Gran, el riu entre ponts i després trams del riu fins al límit de la Reserva Natural de la Ricarda - ca l'Arana, al polígon industrial pratenc.

Dins la marina de l'Hospitalet s'ha observat un important total de 40 espècies (vegeu llistat) que inclouen aligot Buteo buteo, esparver Accipiter nisus en vol i aturat per la zona mirant de capturar cueretes, algunes aquàtiques habituals com el blauet, fotges, bernats o (només un) xarxet. També les esperades xivita (Tringa ochropus) i corriol petit (Charadrius dubius). S'ha observat també alguns passeriformes d'interès. Dintre d'aquests un parell de teixidors (Remiz pendulinus) però també una mallerenga blava (Cyanistes caeruleus), escassa en aquesta zona, un pardal de bardissa (Prunella modularis), hivernant escàs i dos joves de gratapalles (Emberiza cirlus).

Com sempre, el comentari entre els nouvinguts a la zona era de com era possible que hi hagués tot això allà i del que podria arribar a haver-hi si hi hagués un mínim interès en l'indret i una mínima gestió.Buteo buteo. Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez

Buteo buteo. Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez

Carduelis carduelis. Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez

Tringa ochropus. Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez


Cens de la bassa de la Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez

Charadrius dubius. Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez

Accipiter nisus ♀. Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez

Erithacus rubecula. Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez

Riu entre ponts, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez

Anas crecca. Riu entre ponts, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard Gutiérrez


Censant el riu entre ponts, L'Hospitalet de Llobregat, 9.1.2016 © Ricard GutiérrezLLISTAT D'OBSERVACIONS

 • Bassa de la Torre Gran
09h30-11h10
 09h30-11h10 
 1. Gratapalles Emberiza cirlus
 2. ≥60 Caderneres  Carduelis carduelis
 3. Verdums Chloris chloris
 4. ~40 Gafarrons  Serinus serinus
 5. ~10 Pinsans comuns  Fringilla coelebs
 6. Becs de corall senegalesos  Estrilda astrild
 7. ~5 Pardals comuns  Passer domesticus
 8. ~80 Estornells vulgars  Sturnus vulgaris
 9. Garses  Pica pica
 10. Mosquiter comú Phylloscopus collybita
 11. ≥3 Tallarols capnegres  Sylvia melanocephala
 12. Trist  Cisticola juncidis
 13. Tord comú  Turdus philomelos
 14. Merla  Turdus merula
 15. Bitxac comú  Saxicola rubicola
 16. Cotxa fumada  Phoenicurus ochruros
 17. ≥4 Pit-rojos  Erithacus rubecula
 18. Pardal de bardissa  Prunella modularis
 19. Cueretes blanques vulgars  Motacilla alba alba
 20. Cuereta torrentera  Motacilla cinerea
 21. Titella  Anthus pratensis
 22. Puput  Upupa epops
 23. Tórtora turca  Streptopelia decaocto
 24. ~13 Coloms roquers  Columba livia var.domestica
 25. × Gavians argentats  Larus michahellis
 26. × Gavines vulgars  Chroicocephalus ridibundus
 27. Xivita  Tringa ochropus
 28. Corriol petit  Charadrius dubius
 29. Aligot comú  Buteo buteo
 30. Esparver vulgar  Accipiter nisus
 • Riu Llobregat a L’Hospitalet (entre ponts)
11h10-12h20
 11h10-12h20 
   ≥10 Caderneres  
   ~8 Gafarrons  
     1 Pinsà comú  
     3 Pardals comuns  
31. 2 Teixidors  Remiz pendulinus
32. 1 Mallerenga blava  Cyanistes caeruleus
     2 Mosquiters comuns  
     2 Tallarols capnegres  
     1 Trist  
     4 Rossinyols bords  Cettia cetti
     1 Merla  
     1 Cuereta torrentera  
     1 Blauet  Alcedo atthis
     × Coloms roquers  
     × Gavians argentats  
     × Gavines vulgars  
     1 Xivita  
33. 5 Fotges vulgars  Fulica atra
34. 3 Polles d'aigua  Gallinula chloropus
35. 2 Bernats pescaires  Ardea cinerea
36. 2 Martinets blancs  Egretta garzetta
37. 2 Corbs marins grossos  Phalacrocorax carbo
38. 2 Cabussets  Tachybaptus ruficollis
39. 5 Ànecs collverds  Anas platyrhynchos
40. 1 Xarxet comú Anas crecca


L'equip de cens / El equipo de censo / Census team 9.1.2016