divendres, 22 de març del 2024

Un cotoliu migrant sobre L’Hospitalet, el primer en vint anys

 

Cotoliu (Font:BWP)

El 22.3.2024, en el decurs d’una de les observacions diàries registrades als portals de ciència ciutadana efectuades dins el municipi de L’Hospitalet es va detectar un cotoliu (Lullula arborea) sobrevolant a baixa alçada el barri de Sant Josep. La cita va ser registrada als portals eBird i ornitho.cat.

Es tracta d’una observació rara i singular atès que tots els membres de la família dels alàudids s’han rarificat a la ciutat i fa anys que no es veu cap de forma regular. El catàleg de 2006 de la fauna i flora de L’Hospitalet de Llobregat (Ballesteros & Degollada 2006)  cita el cotoliu  com a ‘migrador escàs observat principalment a les zones naturals de la Marina i prop el riu Llobregat’ sense aportar-hi però cap observació concreta. L’atles de la fauna vertebrada terrestre reproductora de L’Hospitalet de Llobregat (Ballesteros & Degollada 2020)   no la cita.

Al portal ornitho.cat on a data 22.3.2024 hi ha introduïdes 9.189.895 dades d’ocells només hi figura aquesta observació de cotoliu per al municipi de L’Hospitalet de Llobregat per bé que hi apareixen 121 observacions a la comarca del Barcelonès d’un total de 29.217 observacions a Catalunya d’aquest alàudid.

Les observacions de cotoliu al Barcelonès són bimodals com correspon a una espècie no reproductora: cites corresponents al pas primaveral, entre febrer i maig (que podrien incloure alguna cita de reproducció cap a Collserola i la serra de Marina) i cites del pas tardoral, entre setembre i novembre, detectades majoritàriament gràcies als programes de seguiment de la fauna fets al Parc de Collserola. Així, mentre al portal ornitho.cat hi ha 6 cites primaverals per a la comarca, es registren 115 tardorals, amb un marcat pic l’octubre (figura 1)

 

Figura 1 Nombre de cites mensuals de cotoliu registrades al Barcelonès al portal ornitho.cat (n=121)

 

Comptant-hi la present, hi ha tres cites del mes de març registrades al Barcelonès:

  • 29/03/2009         1 ind cantant a Sant Pere Màrtir, Collserola, Barcelona (Marcel Gil)
  • 13/03/2010         11 individus sedimentats a Sant Pere Màrtir, Collserola, Barcelona (Marcel Gil)
  • 22/03/2024         1 ind a L'Hospitalet de Llobregat (Ricard Gutiérrez)

El cotoliu és un ocell àmpliament distribuït per l’interior de Catalunya, en especials a les serres mediterrànies meridionals i Catalunya central (vegeu SIOC) i mapa adjunt de distribució de la web SIOC.

 


 

En els darrers atles nidificants ha experimentat un lleuger augment de distribució del 2-8% per bé que no arriba a indrets litorals com el delta de l’Ebre o bona part del Barcelonès-Baix Llobregat.  De fet, la tendència interanual d’observacions al  Barcelonès registrada a ornitho.cat va a la baixa (figura 3) tot i que ve força influenciada pels resultats del seguiment tardoral que es fa a Collserola, que explica la major part de les observacions.

Figura 3 Nombre de cites de cotoliu per any registrades al portal ornitho.cat al Barcelonès (n=121)

 

És possible que aquesta minva local, potser associada a fenòmens de transformació dels hàbitats locals també, sigui darrera l’aparent rarificació de l’espècie a L’Hospitalet prenent com a referència la publicació de Ballesteros & Degollada (2006) i la tendència general dels alàudids a la zona. Aquest fet dona encara més significació a l’observació de març de 2024, la única coneguda en els darrers 20 anys a la zona.