dimecres, 17 de juliol del 2024

La cames-llargues (Himantopus himantopus) torna a niar a L'Hospitalet de Llobregat

Es tracta del segon cas de cria després de l'èxit de la nidificació el 2020.

Una parella ha tirat endavant dos polls a la bassa de la Torre Gran


La visita rutinària a la Torre Gran el 17.7.2024 va comportar diferents sorpreses. En primer lloc (figures), l'extensió de la boga (Typha sp), que donava un cert component de naturalització a aquesta infraestructura hidràulica que, amb tot, és la làmina d'aigua més interessant del municipi i probablement una de les més rellevants del Barcelonès. A les bogues, diferents odonats entre ells la deltaica Sympethrum fonscolombii, de tons vermellosos o grocs.


De l'altra banda, l'extensió de la zona amb aigua essent com era mitjans de juliol, fet que ha possibilitat per segon cop (l'anterior el 2020) la nidificació de la cames-llargues (Himantopus himantopus) i també la presència d'una parella reproductora de corriol petit (Charadrius dubius) entre d'altres espècies.A dalt: familia de cames-llargues a la Torre Gran, a sota adult fent el típic 'display' anti-depredadors davant la meva arribada (Fotos: mòbil Samsung a 4x).


Teniu una revisió de l'estatus de la cames-llargues a L'Hospitalet a l'entrada d'aquest blog de la cria de 2020. Curiosament, com en aquella ocasió, també s'ha observat avui un exemplar de polla d'aigua (Gallinula chloropus) i s'ha confirmat la nidificació de la cuereta blanca (Motacilla alba) a la zona.

A Catalunya només hi nien 1700-2300 parelles (www.sioc.cat) i té una distribucíó molt reduïda, amb molts efectius al Delta de l'Ebre. Amb tot és la única parella nidificant al Barcelonès sud i, si no ha niat cap al Besòs, de tota la comarca. Una raó més per valoritzar aquesta zona.

divendres, 22 de març del 2024

Un cotoliu migrant sobre L’Hospitalet, el primer en vint anys

 

Cotoliu (Font:BWP)

El 22.3.2024, en el decurs d’una de les observacions diàries registrades als portals de ciència ciutadana efectuades dins el municipi de L’Hospitalet es va detectar un cotoliu (Lullula arborea) sobrevolant a baixa alçada el barri de Sant Josep. La cita va ser registrada als portals eBird i ornitho.cat.

Es tracta d’una observació rara i singular atès que tots els membres de la família dels alàudids s’han rarificat a la ciutat i fa anys que no es veu cap de forma regular. El catàleg de 2006 de la fauna i flora de L’Hospitalet de Llobregat (Ballesteros & Degollada 2006)  cita el cotoliu  com a ‘migrador escàs observat principalment a les zones naturals de la Marina i prop el riu Llobregat’ sense aportar-hi però cap observació concreta. L’atles de la fauna vertebrada terrestre reproductora de L’Hospitalet de Llobregat (Ballesteros & Degollada 2020)   no la cita.

Al portal ornitho.cat on a data 22.3.2024 hi ha introduïdes 9.189.895 dades d’ocells només hi figura aquesta observació de cotoliu per al municipi de L’Hospitalet de Llobregat per bé que hi apareixen 121 observacions a la comarca del Barcelonès d’un total de 29.217 observacions a Catalunya d’aquest alàudid.

Les observacions de cotoliu al Barcelonès són bimodals com correspon a una espècie no reproductora: cites corresponents al pas primaveral, entre febrer i maig (que podrien incloure alguna cita de reproducció cap a Collserola i la serra de Marina) i cites del pas tardoral, entre setembre i novembre, detectades majoritàriament gràcies als programes de seguiment de la fauna fets al Parc de Collserola. Així, mentre al portal ornitho.cat hi ha 6 cites primaverals per a la comarca, es registren 115 tardorals, amb un marcat pic l’octubre (figura 1)

 

Figura 1 Nombre de cites mensuals de cotoliu registrades al Barcelonès al portal ornitho.cat (n=121)

 

Comptant-hi la present, hi ha tres cites del mes de març registrades al Barcelonès:

  • 29/03/2009         1 ind cantant a Sant Pere Màrtir, Collserola, Barcelona (Marcel Gil)
  • 13/03/2010         11 individus sedimentats a Sant Pere Màrtir, Collserola, Barcelona (Marcel Gil)
  • 22/03/2024         1 ind a L'Hospitalet de Llobregat (Ricard Gutiérrez)

El cotoliu és un ocell àmpliament distribuït per l’interior de Catalunya, en especials a les serres mediterrànies meridionals i Catalunya central (vegeu SIOC) i mapa adjunt de distribució de la web SIOC.

 


 

En els darrers atles nidificants ha experimentat un lleuger augment de distribució del 2-8% per bé que no arriba a indrets litorals com el delta de l’Ebre o bona part del Barcelonès-Baix Llobregat.  De fet, la tendència interanual d’observacions al  Barcelonès registrada a ornitho.cat va a la baixa (figura 3) tot i que ve força influenciada pels resultats del seguiment tardoral que es fa a Collserola, que explica la major part de les observacions.

Figura 3 Nombre de cites de cotoliu per any registrades al portal ornitho.cat al Barcelonès (n=121)

 

És possible que aquesta minva local, potser associada a fenòmens de transformació dels hàbitats locals també, sigui darrera l’aparent rarificació de l’espècie a L’Hospitalet prenent com a referència la publicació de Ballesteros & Degollada (2006) i la tendència general dels alàudids a la zona. Aquest fet dona encara més significació a l’observació de març de 2024, la única coneguda en els darrers 20 anys a la zona.