dijous, 12 de juny del 2014

Juny a la marina de L'Hospitalet: nidificants i primers que tornenEn una visita avui dia 12.6 a la Torre  Gran i el riu entre ponts, ha hagut alguna sorpresa agradable. La primera és que part de la brutícia que denunciàvem en posts anteriors ha desaparegut. Qui no plora no mama. Ja ho dèiem. Posarem un parell d'imatges en un proper post. La segona és la nidificació d'algunes espècies d'ocells a la zona. Veiem-ho per parts.


La Torre Gran

Zona greument amenaçada per un projecte d'accessos al port de Barcelona ('l'autovia de camions'), dels que parlarem en un proper post, presentava espècies protegides d'interès en data 12.6.2014. En primer lloc s'ha confirmat l'èxit reproductor de dues parelles de corriol petit Charadrius dubius, una de les quals ha pogut tirar endavant dos polls, ja juvenils volanders, i la segona al menys un juvenil. Una xifra d'interès i remarcable en l'entorn en que es troba. I probablement de les poques, poquíssimes de la comarca del Barcelonès. La zona acollia també una parella de cames-llargues Himantopus himantopus, tot i que no s'ha observat cap comportament reproductor. La sorpresa ha estat l'observació d'un limícola migrant 'de tornada', és a dir, que ja ha tornat de les seves zones de cria del nord d'Europa: la xivita Tringa ochropus, que restarà amb nosaltres tot l'hivern i que va marxar cap el nord a principis de primavera. Passarà més temps a la marina hospitalenca que a la tundra.

Llàstima que no hi hagi més zones inundades i que no es gestioni la zona d'inundació temporal perquè tindríem, a la comarca del Barcelonès, una àrea humida d'indubtable interès vist el que ja tenim amb el reduït espai disponible i l'estat de degradació de l'entorn.

Charadrius dubius 2 juvs + ad . Bassa de la Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 12.6.2014 © Ricard Gutiérrez
Himantopus himantopus Bassa de la Torre Gran, L'Hospitalet de Llobregat, 12.6.2014 © Ricard GutiérrezEl riu entre ponts

A banda de dos conills Oryctolagus cuniculus i nombroses tortugues de Florida (no hem pogut examinar si hi havia alguna de rierol barrejada), la zona acollia unes poques, si bé interessants, espècies d'ocells també amb novetats reproductores.

L'ànec collverd Anas platyrhynchos al menys ha presentat tres parelles amb èxit reproductor a la zona. S'hi veien dos grups de juvenils (foto d'un d'ells a sota) i una femella amb pollets petits també. Pel marge dues parelles de polla d'aigua Gallinula chloropus, una amb tres polls petits.

Anas platyrhynchos juv Riu entre ponts, L'Hospitalet de Llobregat, 12.6.2014 © Ricard GutiérrezGallinula chloropus ad + 3 PO, Trachemys scripta Riu entre ponts, L'Hospitalet de Llobregat, 12.6.2014 © Ricard Gutiérrez
Als marges del riu cantaven al menys dues parelles de tallarol capnegre Sylvia melanocephala i s'escoltava un teixidor Remiz pendulinus. A l'illa del riu, un territori de boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus. Interessant ha estat constatar la nidificació de l'oreneta cuablanca Delichon urbicum als ponts de l'AVE i la seva presència al voltant del de la C-31.

Sylvia melanocephala ♂ Riu entre ponts, L'Hospitalet de Llobregat, 12.6.2014 © Ricard Gutiérrez


Quant als ocells no reproductors, s'ha pogut observar un exemplar d'ànec blanc Tadorna tadorna dels que han colonitzat tot el tram baix del Llobregat a partir de les zones protegides. Hi havia un flux de gavians subadults i immadurs Larus michahellis direcció mar i entre els grups de falciots i ballesters hi havia un falciot pàl·lid Apus pallidus, primera observació a la ciutat el 2014. Malgrat tot, la fauna s'entesta en seguir a L'Hospitalet, recordem-ho, de Llobregat.Tadorna tadorna. Riu entre ponts, L'Hospitalet de Llobregat, 12.6.2014 © Ricard Gutiérrez
Larus michahellis, Riu entre ponts, L'Hospitalet de Llobregat, 12.6.2014 © Ricard Gutiérrez


Llistat d'observacions

Bassa de la Torre Gran
Cotorreta de pit gris  Myopsitta monachus
Tudó  Columba palumbus
Trist  Cisticola juncidis
~6 Cueretes blanques vulgars  Motacilla alba
Tallarols capnegres  Sylvia melanocephala
Xivita  Tringa ochropus
Corriols petits  Charadrius dubius
Cames llargues Himantopus himantopus


 Riu Llobregat a L’Hospitalet (entre ponts)

Cotorretes de pit gris  
Mallerenga carbonera  Parus major
Tudó  
≥1 Falciot pàl·lid  Apus pallidus
Corriols petits  
Tallarols capnegres  
≥4 Garses  Pica pica
≥2 Ballesters  Apus melba
≥40 Falciots negres  Apus apus
≥8 Orenetes cuablanques  Delichon urbicum
Cuereta blanca vulgar  
Colom roquer  Columba livia var.domestica
≥5 Pardals comuns  Passer domesticus
Gafarrons  Serinus serinus
Teixidor  Remiz pendulinus
Rossinyols bords  Cettia cetti
Boscarla de canyar  Acrocephalus scirpaceus
≥30 Gavians argentats  Larus michahellis
Bernat pescaire  Ardea cinerea
~5 Polles d'aigua  Gallinula chloropus
~12 Ànecs collverds  Anas platyrhynchos
Ànec blanc Tadorna tadorna