dimecres, 17 d’agost del 2016

Aparent cria de la guineu (Vulpes vulpes) dins el terme de l'Hospitalet de Llobregat
En data 17.8.2016, durant una inspecció rutinària per la marina de l'Hospitalet de Llobregat i en concret per la riba del riu Llobregat, es va detectar un cau de mamífer amb característiques pròpies de guineu (Vulpes vulpes). Aquest cau presentava signes d'una utilització recent, un diàmetre d'entrada propi de l'espècie i dos canals de sortida, tots excavats sobre sols inundables de la llera del Llobregat (fotos inferiors). No obstant això, no es van observar petjades que poguessin confirmar sense marge d'error la presència de l'espècie a la zona.


La guineu és citada al catàleg de la fauna vertebrada de l'Hospitalet de Llobregat i, en tant que és present aigües avall, a la Reserva Natural de la Ricarda i ca l'Arana, dins els Espais Naturals del Delta del Llobregat, sembla obvi que l'espècie transita, o ho ha fet amb certa freqüència, per la marina de la ciutat. El que no s'havia detectat fins el moment era cap indici reproductor, fet que aquest cau podria sustentar.