divendres, 25 de novembre del 2011

Cal Trabal i el riu de L'Hospitalet inclosos a la Important Bird Area del Delta del LlobregatLa Unió Europea disposa d'una xarxa d'espais naturals d'importància comunitària: la xarxa natura 2000, la qual consta d'espais declarats en base a les Directives Comunitàries 2009/147/CE d'ocells migratoris i la 92/43/CE d'hàbitats. En el cas que les zones comunitàries siguin designades per la seva importància ornitològica s'anomenen ZEPAs (en anglès SPAs), i si ho són per criteris d'hàbitats, flora o altra fauna no ornitològica són LICs (Llocs d'Interès Comunitari). Una zona pot ser ZEPA i LIC a la vegada.

Pot qualsevol zona formar part d'aquesta xarxa? No. Ha de complir uns criteris científics establerts en base a la seva significació a nivell comunitari. A la pràctica, la Comissió europea té encarregat a l'ONG BirdLife International la designació d'aquests criteris i la proposta de zones a incloure a la xarxa, a mena de llibre blanc o catàleg de zones 'nominades' que són el que s'anomena IBAs o Important Bird Areas. Les IBAs doncs són zones que està provat científicament que són importants a nivell comunitari i que la Comissió Europea considera que haurien de ser designades ZEPA (en el cas dels ocells, que és el que ens ocupa).

Durant el 2010-2011, BirdLife International mitjançant la filial espanyola, SEO/BirdLife ha estat actualitzant el catàleg i extensió de les IBAs espanyoles. Una part del Delta del Llobregat era IBA (de fet és GIBA, Global Important Bird Area, un àrea d'importància ornitològica no local, estatal o europea sinó mundial per la presència d'espècies molt amenaçades d'extinció) des dels anys 1990s.

Com és sabut però, hi ha hagut fortes transformacions urbanístiques al delta del Llobregat en els darrers deu anys (modificació C-31, ampliació aeroport i zones logístiques, desviament Llobregat, parcs empresarials i comercials a l'entorn de la C-32...) que han modificat l'equilibri ecològic del delta. Calia revisar si les zones protegides existents (declarades Reserva Natural per Decret de la Generalitat de Catalunya però també declarades ZEPA en base a la legislació comunitària) eren suficients per mantenir la importància científica del delta del Llobregat. I aquesta revisió l'ha efectuada SEO/BirdLife amb el recolzament de naturalistes locals.

SEO/BirdLife ha reconegut la necessitat d'incorporar noves àrees per preservar la viabilitat d'aquestes espècies i ha elaborat una proposta d'ampliació, incorporant un total de 3500 ha a protegir, davant de les 950 ha protegides fins ara. Dins d'aquesta ampliació hi ha la zona agrícola de cal Trabal i el tram de riu de L'Hospitalet de Llobregat (així com els trams dels municipis veïns). Us podeu baixar un plànol en pdf aquí.Un cop declarada científicament IBA, ara les organitzacions ecologistes s'estan mobilitzant per demanar que aquesta IBA es converteixi ràpid en ZEPA, que és una figura legislativa (l'altra té validesa jurídica però és una figura de caire tècnic, que no surt publicada a cap diari oficial. En un altre post futur parlarem del que implica ser IBA).

Així, segons informa la web de DE.PA.NA., les entitats civils que promouen la campanya per a l'ampliació dels espais protegits del Delta del Llobregat, han elaborat un document en base a criteris ornitològics, que està essent enviat a la Generalitat exposant els arguments per l'inicií del procés d'ampliació. Els eixos fonamentals de la petició són:

La necessitat d'aplicar els criteris dels apartats 1 i 2 de l'Article 4 de la Directiva d'Aus, per a que quedin protegides les zones més adequades per les espècies citades a l'Annex I de la mateixa Directiva, especialment: cames llargues, martinets menuts, polles blaves, terreroles vulgars i xatracs menuts, etc...que actualment no es troben suficientment protegides.

La imperiosa necessitat d' incloure dins d'aquestes zones, la nova colònia de gavina corsa, establerta a la illeta del Riu, fora de la zona ZEPA. Aquesta nova colònia constitueix, la única colònia catalana de cria fora del Delta de l'Ebre, essent la única a tota Europa establerta en un àmbit fluvial. Aquesta espècie està catalogada com a vulnerable a nivell mundial, i allotja a Catalunya el 60-70% de la població mundial.

Els estats membres de la UE tenen la obligació d'aplicar les directives a tot el territori i donat que la Directiva d'Aus, es troba incorporada a la nostra legislació, demanem que, en aplicació de la Llei d'Espais Naturals, el Reial Decret 1997/1995 i la Llei 12/2006, es protegeixin les zones incloses dins la nova delimitació de la IBA Nº140 del Delta del Llobregat, elaborada per SEO/BirdLife.

Cal advertir al Govern de la Generalitat que, segons la Sentencia del canal Segarra-Garrigues dels Tribunals Europeus en contra del Regne d'Espanya, sobre les zones que haurien d'estar protegides i manquen de protecció, no es pot executar en les mateixes, projectes que les puguin afectar, com seria el cas de nous projectes aeroportuaris, portuaris o d'accessos ferroviaris.

José García entrevistat per Televisió de L'Hospitalet a cal Trabal el 25.11.2011

En data 25.11.2011 el vicepresident de DE.PA.NA, el pratenc José Antonio García, va efectuar declaracions a TV L'Hospitalet sobre aquest moment tan decisiu per a la zona agrícola de la nostra ciutat com és el reconeixement de la seva integra associació als espais protegits i naturals del delta del Llobregat i la seva importància internacional que l'ha valgut la classificació com a Important Bird Area (IBA), una garantia molt important per a la seva futura preservació.