divendres, 19 d’agost del 2011

Migració d'ocells i futur camí al riu Llobregat


La tarda del 19.8.2011 durant una visita amb la TV de L'Hospitalet a les obres del camí peatonal d'accés al riu (vegeu una imatge a sota), s'ha pogut constatar que la migració d'ocells, malgrat els 32ºC ambientals, és en marxa.

A la riba del riu de L'Hospitalet, prop uns pescadors orientals situats al terme del Prat de Llobregat hi havia un corriol gros (Charadrius hiaticula), tres petits (C. dubius) amb una xivitona (Actitis hypoleucos) com a més interessant. Prop, una tórtora comuna (Streptopelia turtur), veritable futura raresa catalana però la qual encara és espècie cinegètica, trobava recer entre el riu i cal Trabal, en una zona la nostra que per sort és declarada 'de seguretat' per a la caça i on la fauna pot restar tranquil·la davant els caçadors de la mitja veda estival.

Encara la presència d'algun esplugabous (Bubulcus ibis) i altra fauna que fa veure com són d'importants a nivell local els petits espais que ens van quedant i que, tot sigui dit, seran més accessibles a la ciutadania en el futur. Ni que sigui en fila india en alguns llocs, perquè el camí sembla que serà una mica estret en alguns llocs...