dissabte, 22 d’octubre del 2011

Polla pintada (Porzana porzana), nova espècie d'ocell per a L'Hospitalet de LlobregatPorzana porzana. Riu Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, 21.10.2011 © Ricard Gutiérrez

El dia 17.10.2011, un exemplar juvenil de Polla pintada (castellà: polluela pintoja, científic: Porzana porzana) va entrar per un pati de llums d'un edifici de la ciutat de Barcelona (Óscar Akira Tange).

L'exemplar, clarament en migració cap els seus quarters d'hivernada, va aterrar a la ciutat de Barcelona abans no pogués arribar a l'aiguamoll més proper, el delta del Llobregat, on aquesta espècie és regular. L'exemplar va ser transportat pels Agents Rurals al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, de la Generalitat de Catalunya. Allà va ser ingressat per a la seva recuperació que va culminar en data 21.10.2011. Es va decidir per criteri veterinari d'alliberar-lo aquell mateix dia en la seva ruta migratòria normal i dins un hàbitat adient. I per això vaig ésser encarregat d'alliberar-lo el més aviat del lloc de troballa dins el medi natural adient, és a dir, al riu Llobregat dins L'Hospitalet de Llobregat, dins el mateix Barcelonès (Ricard Gutiérrez).

Porzana porzana amb el riu Llobregat de fons, L'Hospitalet de Llobregat, 21.10.2011 © Ricard Gutiérrez


La polla pintada és un ocell de la família dels ràl·lids, com la fotja, el rascló o la polla d'aigua, però del gènere més petit dins els que tenim representats a Catalunya: el Porzana o 'polluelas' en castellà. de 23 cm de longitud, és un migrant escàs i hivernant irregular el Delta del Llobregat. El pas de tardor a la nostra àrea s'esten des de la primera desena de setembre fins a la tercera d'octubre, amb observacions aïllades el novembre (Gutiérrez et al 1995, Els Ocells del Delta del Llobregat, Lynx edicions). Vegeu també la gràfica d'anellaments a Catalunya del portal SIOC.cat a sota. Els hivernants s'han detectat el desembre i el gener tot i que a hores d'ara és un hivernant molt escàs a Catalunya (Gutiérrez 2011, Porzana porzana In Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009, ICO/Lynx eds.).


Porzana porzana. Anellaments a Catalunya (Font: SIOC.cat). La presència de l'espècie és relativament més abundant a la primavera que a la tardor, mentre que és molt rara a l'hivern (de fet no apareix a la gràfica)


Porzana porzana. Riu Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, 21.10.2011 © Ricard Gutiérrez.Observeu que les ales són totalment noves, amb tot el marge de les plomes ben definit i sense desgast aparent.


L'exemplar alliberat era un juvenil: l'iris de l'ull era grisós amb un anell marró estret voltant la nineta i el que es veu millor, la lista superciliar, loral i les auriculars (la cara) són marrons amb zones blanques, no d'un to gris. Hi ha una excel·lent descripció de la identificació d'aquest gènere Porzana i del rascló a Europa publicada en anglès a la revista Dutch Birding, 17 de 1995 que es pot descarregar en pdf aquí (Becker 1995, Dutch Birding 17: 181-211).

Porzana porzana. Riu Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, 21.10.2011 © Ricard Gutiérrez

La present cita és la primera per a L'Hospitalet de Llobregat, malgrat l'espècie, en ser regular al delta del Llobregat probablement hagués passat en alguna ocasió pel riu, on va ser alliberat el present exemplar.

dissabte, 15 d’octubre del 2011

Ballesters encara uns dies entre nosaltres

Ballesters sobre Sant Josep, L'Hospitalet de Llobregat, 15.10.2011 © Ricard Gutiérrez


No és producte de les altes temperatures de la inusual tardor de 2011. És normal. Al menys a L'Hospitalet. El què? Doncs veure al capvespre d'octubre encara grups de desenes de ballesters (Apus melba), un ocell que de lluny pot semblar una oreneta gran però que ni tan sols és de la mateixa família ni del mateix ordre (Apodiformes) i que té a casa nostra un dels seus principals refugis de Catalunya.

Mireu el cel quan està a punt de pondre's el sol o ja es fa fosc, si veieu grups d'ocells ràpids, d'ala en forma de 'ballesta' (d'aquí el seu nom) i que tenen la panxa blanca són ells.

Marxaran cap a finals de mes, anunciant potser el canvi d'hora a l'horari d'hivern. Amb ells marxa l'estiu del tot. I es fa el silenci vespertí a la ciutat. Fins finals de març, quan tornaran a alegrar-nos les tardes i a donar vida a la ciutat. Fins aviat ballesters hospitalencs, bon viatge a l'Àfrica.

Per saber-ne més: SIOC.cat.

dijous, 6 d’octubre del 2011

Pobra qualitat de l'aire aquesta setmana a L'Hospitalet


Les dades de la setmana del 3-9.10.2011 estan essent dolentes quant a la contaminació atmosfèrica a L'Hospitalet de Llobregat, producte d'un anticicló que tenim a sobre (i que sembla desapareix el dia 7.10.2011).

L'ICQA (Índex Català de Qualitat de l'Aire) ha anat baixant durant la setmana com es veu al gràfic adjunt. Segons la web de la Generalitat:


La qualitat de l'aire a Catalunya es valora en funció de l'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d'immissió dels contaminants SO2, NO2, CO, PST, O3 i PM10 mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. El valor de l'ICQA el determina el contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l'ICQA més baix). Com més alt és l'índex, millor és la qualitat de l'aire, de manera que un ICQA=100 representa una atmosfera totalment neta dels contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l'aire d'algun contaminant dels que es mesuren supera la seva concentració límit acceptable. El valor de l'ICQA determina la categoria de qualitat de l'aire (pobra, millorable o bona).


Com es pot observar la situació és francament millorable, ratllant la dolenta. Les dades concretes

Taula de valors de l'ICQA:
Dades del 28/09/2011 al 04/10/2011

ICQA diari 28/09/2011 29/09/2011 30/09/2011 01/10/2011 02/10/2011 03/10/2011 04/10/2011 ICQA setmanal
================================================
l'Hospitalet de Llobregat 50 PM10 17 PM10 13 PM10 40 PM10 51 PM10 7 PM10 3 PM10 26 ***

================================================
Resum diari 28/09/2011 29/09/2011 30/09/2011 01/10/2011 02/10/2011 03/10/2011 04/10/2011 Resum setmanal
ICQA màxim 50 17 13 40 51 7 3 51
ICQA mitjà 53 17 13 40 51 7 3 26
ICQA mínim 50 17 13 40 51 7 3 3
Estacions amb incidències 0 0 0 0 0 0 0 0
Estacions amb dades 1 1 1 1 1 1 1 1
================================================

PM10:Partícules en suspensió (PM10)

Distribució dels valors diaris de l'ICQA per categories de qualitat de l'aire
-----------------------------------------------------------------------------
Excelent 0 %
Satisfactòria 28,6 %
Acceptable 14,3 %
Baixa 57,1 %
Deficient 0 %
Molt deficient 0 %

Distribució dels valors diaris de l'ICQA per contaminant crític
---------------------------------------------------------------
PM10 100 %

Distribució dels valors mitjans setmanals de l'ICQA per categories de qualitat de l'aire
----------------------------------------------------------------------------------------
Excelent 0 % 0 *****
Satisfactòria 0 % 0 ****
Acceptable 100 % 1 ***
Baixa 0 % 0 **
Deficient 0 % 0 *
Molt deficient 0 % 0 o


En data 6.10.2011 les dades automàtiques generades per l'estació de mesura de contaminació que hi ha al Torrent Gornal dona aquestes dades:

Nivells d'immissió de l'estació:
l'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès
Ubicació: Av.Torrent Gornal

MITJANES HORÀRIES ENREGISTRADES EL DIA 06.10.2011 (Dades pendents de validació)
-------------------------------------------------------------------------------
NO(µg/m³) NO2(µg/m³) PM10(µg/m³)
00:00 1 29 37
01:00 1 49 39
02:00 1 41 40
03:00 2 43 40
04:00 1 42 36
05:00 6 55 38
06:00 7 56 39

MÀXIMA 7 56 40
MITJANA 3 45 38
MÍNIMA 1 29 36


Les dades de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es poden consultar a internet aquí.

Per veure la situació de setmanes anteriors i com evoluciona l'índex de qualitat de l'aire podeu consultar aquest enllaç on es poden trobar les dades de L'Hospitalet de Llobregat.

dimecres, 5 d’octubre del 2011

Falcó pelegrí del nord d'Europa a cal Trabal© Ricard Gutiérrez

El passat dia 23.9.2011 en el decurs d'una prospecció rutinària per la zona es va detectar a la zona de cal Trabal un mascle subadult de falcó pelegrí (Falco peregrinus). El falcó pelegrí és una espècie pròpia de Catalunya on hi nia la subespècie brookei, de parts inferiors ataronjades i que s'ha reintroduït en alguns indrets com ara també L'Hospitalet de Llobregat. L'exemplar detectat, però no era d'aquesta subespècie local sinó d'una més centre o nordeuropea: bé peregrinus (la nominal de centre-Europa) o més aviat la nordenca calidus. El tamany i les proporcions de l'ocell parlen de que es tractava d'un mascle, ja que les femelles són molt més voluminoses i robustes. Els tons grisos del dors ja senyalen un ocell al menys d'un any de vida però sembla albirar-se, malgrat la distància, alguns tons marronosos a la cua i al dors fets que units a una taca blanquinosa al clatell fa pensar en un subadult.

Els falcons peregrins de les races nordenques migren pel litoral català, L'Hospitalet inclòs, en el decurs dels seus viatges. La data de l'observació coincideix amb les esmentades per la bibliografia (vegeu e.g. SIOC) per a la migració de l'espècie, que també pot hivernar a casa nostra.

Migració del falcó pelegrí per Catalunya d'acord amb dades del programa PERNIS (Font: SIOC.cat)


La presència de falcó pelegrí a la zona és important. El Falcó pelegrí és inclòs a l'annex I de la DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres que esmenta la necessitat de protegir àrees del territori significatives per a aquestes espècies. Tant en el gràfic del SIOC a dalt esmentat com en els censos hivernals i migratoris és palès que el delta del Llobregat és rellevant per a la hivernada i migració d'aquesta espècie que té singularment a cal Trabal un lloc de repós i d'observació força regular.


© Ricard Gutiérrez