dijous, 6 d’octubre de 2011

Pobra qualitat de l'aire aquesta setmana a L'Hospitalet


Les dades de la setmana del 3-9.10.2011 estan essent dolentes quant a la contaminació atmosfèrica a L'Hospitalet de Llobregat, producte d'un anticicló que tenim a sobre (i que sembla desapareix el dia 7.10.2011).

L'ICQA (Índex Català de Qualitat de l'Aire) ha anat baixant durant la setmana com es veu al gràfic adjunt. Segons la web de la Generalitat:


La qualitat de l'aire a Catalunya es valora en funció de l'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) que es calcula sobre els nivells d'immissió dels contaminants SO2, NO2, CO, PST, O3 i PM10 mesurats a les estacions automàtiques de la XVPCA. El valor de l'ICQA el determina el contaminant crític mesurat a cada estació (contaminant que ha donat l'ICQA més baix). Com més alt és l'índex, millor és la qualitat de l'aire, de manera que un ICQA=100 representa una atmosfera totalment neta dels contaminants abans esmentats, mentre que valors negatius indiquen que la concentració a l'aire d'algun contaminant dels que es mesuren supera la seva concentració límit acceptable. El valor de l'ICQA determina la categoria de qualitat de l'aire (pobra, millorable o bona).


Com es pot observar la situació és francament millorable, ratllant la dolenta. Les dades concretes

Taula de valors de l'ICQA:
Dades del 28/09/2011 al 04/10/2011

ICQA diari 28/09/2011 29/09/2011 30/09/2011 01/10/2011 02/10/2011 03/10/2011 04/10/2011 ICQA setmanal
================================================
l'Hospitalet de Llobregat 50 PM10 17 PM10 13 PM10 40 PM10 51 PM10 7 PM10 3 PM10 26 ***

================================================
Resum diari 28/09/2011 29/09/2011 30/09/2011 01/10/2011 02/10/2011 03/10/2011 04/10/2011 Resum setmanal
ICQA màxim 50 17 13 40 51 7 3 51
ICQA mitjà 53 17 13 40 51 7 3 26
ICQA mínim 50 17 13 40 51 7 3 3
Estacions amb incidències 0 0 0 0 0 0 0 0
Estacions amb dades 1 1 1 1 1 1 1 1
================================================

PM10:Partícules en suspensió (PM10)

Distribució dels valors diaris de l'ICQA per categories de qualitat de l'aire
-----------------------------------------------------------------------------
Excelent 0 %
Satisfactòria 28,6 %
Acceptable 14,3 %
Baixa 57,1 %
Deficient 0 %
Molt deficient 0 %

Distribució dels valors diaris de l'ICQA per contaminant crític
---------------------------------------------------------------
PM10 100 %

Distribució dels valors mitjans setmanals de l'ICQA per categories de qualitat de l'aire
----------------------------------------------------------------------------------------
Excelent 0 % 0 *****
Satisfactòria 0 % 0 ****
Acceptable 100 % 1 ***
Baixa 0 % 0 **
Deficient 0 % 0 *
Molt deficient 0 % 0 o


En data 6.10.2011 les dades automàtiques generades per l'estació de mesura de contaminació que hi ha al Torrent Gornal dona aquestes dades:

Nivells d'immissió de l'estació:
l'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès
Ubicació: Av.Torrent Gornal

MITJANES HORÀRIES ENREGISTRADES EL DIA 06.10.2011 (Dades pendents de validació)
-------------------------------------------------------------------------------
NO(µg/m³) NO2(µg/m³) PM10(µg/m³)
00:00 1 29 37
01:00 1 49 39
02:00 1 41 40
03:00 2 43 40
04:00 1 42 36
05:00 6 55 38
06:00 7 56 39

MÀXIMA 7 56 40
MITJANA 3 45 38
MÍNIMA 1 29 36


Les dades de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es poden consultar a internet aquí.

Per veure la situació de setmanes anteriors i com evoluciona l'índex de qualitat de l'aire podeu consultar aquest enllaç on es poden trobar les dades de L'Hospitalet de Llobregat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada