divendres, 16 de setembre del 2016

Una tarda al riu Llobregat
Rubricatus, 'riu vermell'. Així van anomenar al nostre riu els romans. I el dia 15 de setembre el Llobregat, el Rubricatus, feia honor al seu nom en transportar en suspensió abundants llims i argiles destinades a lluitar pel manteniment de la superfície del delta del Llobregat. Tasca difícil avui dia, tot sigui dit, gràcies a la manca d'aportació del riu i potser encara més important, a l'alteració de la dinàmica litoral que han suposat els ports i els espigons associats.

La visita al riu s'emmarcava en una gravació que la televisió de L'Hospitalet va fer fent-se ressò de la cita d'aquest bloc de la reproducció de la guineu. I vam anar a veure fauna vertebrada a la zona la tarda del 15 de setembre de 2016.

Dues fotges (Fulica atra) al riu entre la C-31 i la C-32 (© Ricard Gutiérrez, 15.9.2016)La muralla verda

Molt ha crescut la vegetació a la riba nord de la llera baixa del Llobregat. Avui dia les dues 'ribes' són de L'Hospitalet de Llobregat, ja que el límit del terme passa aproximadament pel mig del total de la llera, i 'l'aigua' passa tocant al costat nord, és a dir, dins el Barcelonès. Les revegetacions fetes anys enrere han deixat com a resultat un conjunt molt important de tamarius Tamarix sp acompanyats d'uns quants arbres de ribera gairebé ofegats per una veritable muralla infranquejable de canyes Arundo donax.

Aquesta mena de selva verda, increïble, s'ha de veure, és refugi de multitud de conills (que vam veure) i d'alguns porcs senglars. També de diferents ocells incloent-hi una concentració d'espècies protegides que atorga importància a la zona.

Al llarg de la visita també es van detectar uns pocs ocells migratoris com el mosquiter de passa, que acompanyaven d'altres lligats al medi aquàtic com la boscarla de canyar, el teixidor o el martinet menut.


Corredor biològic

A banda de les espècies esmentades i d'altres de molt interès com el martinet de nit o el blauet, la zona va presentar un total de trenta espècies detectades, que van ser introduïdes en directe allà al portal eBird i posteriorment a ornitho.cat també. Teniu el llistat més avall.

La natura s'aferra a no desaparèixer ni de L'Hospitalet, ni del conjunt del Delta del Llobregat. Conforme 'baixaves' cap a la llera baixa del riu des de les motes de contenció d'un i altre costat, el soroll de cotxes de la C-31 o de les rondes anava minvant. I el cant del rossinyol bord, el xiscle del blauet o el cant d'una mallerenga carbonera que visitava el riu es feien notar.

Aquest exotisme gairebé periurbà, de gent jugant al golf a la riba del riu, o de ramats d'ovelles amb esplugabous damunt d'elles, versió europea del que fan els mateixos esplugabous a l'Àfrica d'on provenen amb búfals o altres remugants, ens demostra el rol important que té la marina de L'Hospitalet de Llobregat. No ja quant a fet diferencial i de valor històric i patrimonial. No ja d'indret sorprenent gairebé propi d'expedicions selvàtiques. Sinó com a part d'un tot indissoluble que és el delta del Llobregat, amb valors naturals propis i que es sumen al d'aquesta zona d'importància internacional per a la fauna europea de la que la marina de L'Hospitalet en forma part.

Esplugabous Bubulcus ibis (© Ricard Gutiérrez, 15.9.2016)

Esplugabous Bubulcus ibis (© Ricard Gutiérrez, 15.9.2016)

Esplugabous Bubulcus ibis (© Ricard Gutiérrez, 15.9.2016)

Esplugabous Bubulcus ibis (© Ricard Gutiérrez, 15.9.2016)LLISTAT D'ESPÈCIES (n=30 espècies d'ocells)

dijous 15 setembre 2016
l'Hospitalet de Llobregat [424/577]

 18h10-19h50 

 1. Caderneres  Carduelis carduelis
 2. Gafarró  Serinus serinus
 3. Bec de corall senegalès  Estrilda astrild
 4. Pardals comuns  Passer domesticus
 5. ≥6 Estornells vulgars  Sturnus vulgaris
 6. Gralla  Corvus monedula
 7. Garses  Pica pica
 8. Teixidor  Remiz pendulinus
 9. Mallerengues carboneres Parus major
 10. Mosquiter de passa  Phylloscopus trochilus
 11. Tallarols capnegres  Sylvia melanocephala
 12. ≥2 Boscarles de canyar  Acrocephalus scirpaceus
 13. Trists  Cisticola juncidis
 14. Rossinyols bords  Cettia cetti
 15. Merles  Turdus merula
 16. Cuereta blanca vulgar  Motacilla alba
 17. Orenetes vulgars  Hirundo rustica
 18. Blauets  Alcedo atthis
 19. Tórtores turques  Streptopelia decaocto
 20. Tudons  Columba palumbus
 21. Colom roquer  Columba livia
 22. Fotges vulgars  Fulica atra
 23. Polles d'aigua  Gallinula chloropus
 24. Bernat pescaire  Ardea cinerea
 25. ≥4 Martinets blancs  Egretta garzetta
 26. ≥14 Esplugabous  Bubulcus ibis
 27. Martinets de nit  Nycticorax nycticorax
 28. Martinet menut  Ixobrychus minutus
 29. Faisà  Phasianus colchicus
 30. Ànecs collverds Anas platyrhynchos

+ 3 Conills
+ Rastres de porc senglar