diumenge, 23 de febrer del 2014

Final de l'hivern al parc de les Planes


Borinot negre  Xylocopa violacea  Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

Notes de la fi de l'hivern als parcs al costat de casa. Per un costat un matí amb sol i bona temperatura, sense vent, anima la presència d'alguns insectes. Entre els més vistosos, la papallona atalanta i el borinot negre, que aconseguim fotografiar prop un arbust florit a la part alta del parc de les Planes.

Però quantitat de gent fent esport a banda, hi ha detalls que denoten que s'acaba l'hivern i cal preparar-se ràpidament per a la primavera: els ocells comencen a cantar i a defensar els seus territoris. Són aquells que criaran al parc o a prop com les mallerengues o el pit-roig, tots ells molt actius. D'altres ja són en moviment, cap a les seves zones de cria més septentrionals i podem afirmar que són ja en migració. És el cas dels tallarols de casquet (Sylvia atricapilla) dels que observem un mínim de cinc exemplars, molt actius i nerviosos als diferents arbustos del parc.

Afegim dues espècies al llistat del #BigYear2014 com són el bruel Regulus ignicapilla (nº 61 de l'any), que es deixen veure molt bé i que són també ja molt actius cantant i voltant pels arbres carregant reserves per al seu viatge de tornada als llocs de cria (potser no gaire llunyans però) i un pardal xàrrec Passer montanus, nº 62 de l'any i espècie força escassa a la ciutat de la que veiem un ocell damunt un Populus, prop el cementiri.

Mallerengues buscant forats on fer els nius (moltes de les caixes-niu són en mal estat o destruïdes, no estaria de més una repassada senyores de l'Ajuntament...), cotorres en plena feina ja, pocs tudons que han patit l'efecte forat negre de les matances efectuades a la veïna comarca del Baix Llobregat i que segurament han afectat els tudons no només d'allà sinó de tots els voltants... En definitiva, petits bioindicadors tant de que s'acosta la primavera com de fenòmens locals d'interès en la micro-gestió. I és que, a banda de saludable, una volta pel parc et permet fer raonablement bones fotografies. I restar en contacte de l'evolució de les estacions i com canvien els seus pobladors. A la propera ja tindrem algun visitant migratori, segur!

Pit-roig Erithacus rubecula. Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

Mallerenga de plomall Lophophanes cristatus Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

Mallerenga carbonera Parus major,  Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

Pardal xàrrec Passer montanus, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

Mallerenga petita Periparus ater, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

Mosquiter comú Phylloscopus collybita, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

Bruel Regulus ignicapilla, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

Tallarol de capnegre Sylvia melanocephala, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

Merla ♂ Turdus merula, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 23.2.2014 © Ricard Gutiérrez

  • Invertebrats 
Borinot negre Xylocopa violacea. Alguns a la part alta del parc, prop l'entrada 'dels bombers'
Atalanta Vanessa atalanta. Al menys dos exemplars en vol
  • Espècies d'ocells  (n=21)
(C) Indica ocells cantant  i (T) a la recerca de territoris
1 Cuereta blanca vulgar  Motacilla alba
Pardal xarrec  Passer montanus
Tudons Columba palumbus
Cotxa fumada  Phoenicurus ochruros (C)
Pardals comuns  Passer domesticus
≥3 Mallerengues petites  Periparus ater (C)(T)
Merles  Turdus merula
Pit-rojos  Erithacus rubecula (C)
≥5 Tallarols de casquet  Sylvia atricapilla
≥15 Gavians argentats  Larus michahellis
Mosquiters comuns  Phylloscopus collybita (C)
~6 Mallerengues carboneres  Parus major (C)(T)
Mallerengues emplomallades  Lophophanes cristatus (C)(T)
Bruels  Regulus ignicapilla (C)
Raspinells comuns  Certhia brachydactyla  (C)
≥8 Gafarrons  Serinus serinus (C)(T)
≥9 Tórtores turques  Streptopelia decaocto
≥4 Cotorretes de pit gris  Myopsitta monachus (fent nius)
≥6 Tallarols capnegres  Sylvia melanocephala (C)
× Coloms roquers  Columba livia var. domestica
≥9 Garses  Pica pica (T)

dijous, 13 de febrer del 2014

Apadrinen el riu, on els ànecs descansen

Ànec griset Anas strepera  ♀ (esquerra) i ♂ (dreta). Riu entre ponts, 13.2.2014 © Ricard Gutiérrez

S'acosta la fi de l'hivern per a les espècies que han passat la temporada freda entre nosaltres. Astronòmicament encara queda d'hivern, però aviat (ja s'han vist les primeres a prop) les orenetes de les diferents espècies començaran a passar pel Llobregat no riu amunt sinó 'Europa amunt' venint de l'Àfrica on han passat els mesos de fred. Queda ben poc. Potser per això avui 13.2.2014 al riu descansaven agafant forces pel viatge que s'acosta uns quants exemplars dels hivernants xarxet Anas crecca i griset Anas strepera, aquest darrer molt escàs a L'Hospitalet i del que avui al riu entre ponts hi havia dues parelles. Algun griset es queda a niar al delta del Llobregat, però molts, com també altres espècies que han estat presents a la zona aquests mesos, marxaran. S'han refugiat a una zona del riu que és poc transitada, per desconeguda i per inacessible, i potser això ha afavorit que aquestes espècies hi fossin.

Però el desconeixement no sempre va a favor de la conservació dels espais. Per això saludem des d'aquest blog la iniciativa que ha sorgit a la ciutat d'apadrinament del riu Llobregat. No deixeu de visitar el seu blog aquí. El dia 12.2.2014 es va signar al saló de plens de l'Ajuntament un compromís entre 80 entitats, particulars, col·legis i altres estaments de la ciutat pel qual aquests mostren el seu interès i compromís en fer quelcom pel riu. Nosaltres, des d'aquest bloc, ens hem apuntat i continuarem difonent els valors naturals del riu i la marina de L'Hospitalet tant pel seu interès biològic o científic, com perquè pugin ser emprats des del punt de vista pedagògic.

L'Hospitalet és 'de Llobregat', fa temps que ho diem això. I el que s'ha aconseguit ha estat per la voluntat d'uns pocs. Per la voluntat de que la majoria dels i les hospitalenques no perdem aquest il·lustre cognom, que el coneguem i que el fem nostre. Ja fa temps que el Llobregat no és amarronat. I en aques bloc ho hem demostrat. Falta molta feina. I molta pedagogia. Però certament el camí, no només de la reivindicació que fa temps que es fa, sinó de la divulgació, però sobre tot de la complicitat calia començar-lo algun dia. I tal dia com ahir ha de ser aquest dia.

Potser quan els xarxets i els grisets tornin la propera tardor es trobaran un millor Llobregat a L'Hospitalet. Ara sembla és, encara més, a les nostres mans.


Anas strepera ♂. Riu entre ponts, 13.2.2014 © Ricard Gutiérrez


  • Llistat d'espècies (Ricard Gutiérrez)

Torre Gran

Xivita Tringa ochropus 3 ind
Xivitona Actitis hypoleucos 1 ind
Xoriguer comú Falco tinnunculus 1 ind
Cuereta blanca Motacilla alba 2
Pit-roig Erithacus rubecula 1
Rossinyol bord Cettia cetti 2
Garsa Pica pica 2
Estornell vulgar Sturnus vulgaris 1

Riu Llobregat entre ponts

Xarxet comú Anas crecca 7
Ànec griset Anas strepera 4
Ànec collverd Anas platyrhynchos 2
Martinet blanc Egretta garzetta 1
Cabusset Tachybaptus ruficollis 3
Fotja Fulica atra 9
Polla d'aigua Gallinula chloropus 2
Cuereta torrentera Motacilla cinerea 1
Rossinyol bord Cettia cetti 2
Tallarol de capnegre Sylvia melanocephala 1