dissabte, 19 de març del 2022

Colonitzarà el gaig els espais arbrats de L'Hospitalet?

Gaig, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 19.3.2022 (R.Gutiérrez)

 

Fins el 2021 el gaig no havia estat citat mai a la ciutat, com tampoc aparentment ho ha estat a alguns municipis veïns en tractar-se d'una espècie força forestal.

El 17 de novembre de 2021 es va observar un gaig (Garrulus glandarius) al Parc de les Planes de L’Hospitalet (Ricard Gutiérrez, llistat d’eBird aquí )

Es tractava de la primera cita coneguda per a l’espècie a la ciutat d’aquest córvid àmpliament distribuït a Catalunya però que evita deltes i algunes zones amb poc arbrat com la plana de Lleida (vegeu mapa de les cites existents al portal ornitho.cat fins 19.3.2022, n=90337 observacions).

 

Observacions de gaig a Catalunya fins el 19.3.2022 (ornitho.cat)

La sorpresa va ser tornar a observar l’espècie en el mateix parc el dia 19.3.2022 (Ricard Gutiérrez, llistats a ornitho.cat i eBird aquí ). En els dos casos es tractava d’un exemplar solitari, en l’observació de març de 2022 empaitat per garses probablement territorials. Es va poder obtenir una imatge testimonial amb la càmera del mòbil (figures) on s’aprecia com s’arriba a camuflar l’ocell contra el tronc dels pins del parc.

 

Gaig, Parc de les Planes, L'Hospitalet de Ll. 19.3.2022 (R.Gutiérrez)

 

Està el gaig en expansió?

 

La població global catalana d’aquesta espècie de còrvid forestal sembla experimentar un descens moderat tant a l’hivern (--1% anual) com a la temporada de cria (-1% anual), dades del SIOC . No obstant això mentre que les cites recollides al portal ornitho.cat són regulars en els darrers dotze anys, amb un màxim entre 2014 i 2015 (figura) , és justament en aquesta època quan es comença a citar a Montjuïc, una localitat on no era present (figura).

Observacions de gaig al municipi de Barcelona (ornitho.cat)

Observacions de gaig a Montjuïc, Barcelona (ornitho.cat)


 

De fet, l’atles dels ocells nidificants a Barcelona 2012-2014 només dona una parella reproductora fora de Collserola al Palau Reial, a la Diagonal, a relativa poca distància del terme municipal de L’Hospitalet.

Si aquest exemplar, suposant que sigui el mateix, és un individu explorador o bé és el primer d’una eventual colonització dels espais arbrats del municipi és quelcom que les observacions futures i el registre de les mateixes a les plataformes de ciència ciutadana ens dirà.