Big Year 2013 #LH
Aquí  tenim el llistat definitiu d'espècies observades a la ciutat i terme municipal que conformen el registre del nostre 'Big Year 2013'. Visiteu aquesta entrada de blog i la web mare de l'event per a més informació sobre aquesta celebració.

En total 95 espècies d'ocells observades en un any, que si ho comparem amb els 158 catalogats a la ciutat fins enguany representen un 60% del total en només un cicle.


 1. Tòrtora turca Streptopelia decaocto.  1.1.2013 Sant Josep  
 2. Colom domèstic Columba livia var. domèstica  1.1.2013 Sant Josep
 3. Gavià argentat Larus michahellis  1.1.2013 Sant Josep
 4. Cotxa fumada Phoenicurus ochruros  1.1.2013 Sant Josep
 5. Pardal comú Passer domesticus  1.1.2013 Sant Josep
 6. Cotorreta de pit gris  Myopsitta monachus 1.1.2013 Sant Josep
 7. Estornell vulgar Sturnus vulgaris 1.1.2013 Centre
 8. Mosquiter comú Phylloscopus collybita 1.1.2013 Centre
 9. Garsa Pica pica 2.1.2013 Sant Josep
 10. Bruel Regulus ignicapilla 2.1.2013 Parc de les Planes
 11. Pit-roig Erithacus rubecula 2.1.2013 Parc de les Planes
 12. Mallerenga cuallarga Aegithalos caudatus 2.1.2013 Parc de les Planes
 13. Mallerenga carbonera Parus major 2.1.2013 Parc de les Planes
 14. Tallarol capnegre Sylvia melanocephala 2.1.2013 Parc de les Planes
 15. Reietó Regulus regulus 2.1.2013 Parc de les Planes
 16. Mallerenga blava Cyanistes caeruleus 2.1.2013 Parc de les Planes
 17. Gafarró Serinus serinus 2.1.2013 Parc de les Planes
 18. Cuereta blanca Motacilla alba 2.1.2013 Parc de les Planes
 19. Mallerenga emplomallada Lophophanes cristatus 2.1.2013 Parc de les Planes
 20. Tudó Columba palumbus 2.1.2013 Parc de les Planes
 21. Pinsà Fringilla coelebs 2.1.2013 Parc de les Planes
 22. Merla Turdus merula 2.1.2013 Parc de les Planes
 23. Raspinell Certhia brachydactyla 2.1.2013 Parc de les Planes
 24. Mallerenga petita Periparus ater 2.1.2013 Parc de les Planes
 25. Gavina riallera Chroicocephalus ridibundus  2.1.2013 Parc de les Planes
 26. Xivita Tringa ochropus 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 27. Xivitona Actitis hypoleucos 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 28. Rossinyol bord Cettia cetti 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 29. Gratapalles Emberiza cirlus 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 30. Cadernera Carduelis carduelis 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 31. Pardal de bardissa Prunella modularis 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 32. Cuereta torrentera Motacilla cinerea 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 33. Aligot Buteo buteo 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 34. Corriol petit Charadrius dubius 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 35. Esplugabous Bubulcus ibis 2.1.2013 Bassa de la Torre Gran
 36. Fredaluga  Vanellus vanellus 2.1.2013 Riu entre ponts
 37. Xarxet Anas crecca 2.1.2013 Riu entre ponts
 38. Blauet Alcedo atthis 2.1.2013 Riu entre ponts
 39. Bernat pescaire Ardea cinerea 2.1.2013 Riu entre ponts
 40. Ànec coll-verd Anas platyrhynchos  2.1.2013 Riu entre ponts
 41. Fotja Fulica atra 2.1.2013 Riu entre ponts
 42. Martinet blanc Egretta garzetta  2.1.2013 Riu entre ponts
 43. Verdum Chloris chloris 2.1.2013 Riu entre ponts
 44. Cabusset Tachybaptus ruficollis 2.1.2013 Riu entre ponts
 45. Polla d'aigua Gallinula chloropus  2.1.2013 Riu entre ponts
 46. Corbmarí gros Phalacrocorax carbo 2.1.2013 Riu entre ponts
 47. Bitxac comú Saxicola rubicola 2.1.2013 Riu, entre C-31 i C-32
 48. Titella Anthus pratensis 2.1.2013 Riu, entre C-31 i C-32
 49. Becadell Gallinago gallinago 4.1.2013 Riu entre ponts
 50. Morell xocolater Aythya nyroca 12.1.2013 Riu entre ponts
 51. Morell caproig Aythya ferina 12.1.2013 Riu entre ponts
 52. Boscarla mostatxuda  Acrocephalus melanopogon 12.1.2013 Riu entre ponts
 53. Puput  Upupa epops 12.1.2013 Torre Gran
 54. Xoriguer gros Falco tinnunculus 12.1.2013 Torre Gran
 55. Tord comú Turdus philomelos 12.1.2013 Torre Gran
 56. Pardal xarrec Passer montanus 15.1.2013 Torre Gran
 57. Tallarol de casquet Sylvia atricapilla 27.1.2013 Parc de les Planes
 58. Lluer Carduelis spinus 27.1.2013 Parc de les Planes
 59. Gralla Corvus monedula 23.2.2013 Torre Gran
 60. Repicatalons Emberiza schoeniclus 23.3.2013 Riu entre ponts i Torre Gran
 61. Trist Cisticola juncidis 23.2.2013 Torre Gran
 62. Cotorra de Kramer Psittacula krameri  3.3.2013 Parc de Can Buxeres
 63. Teixidor Remiz pendulinus 3.3.2013 Riu entre ponts
 64. Oreneta cuablanca Delichon urbicum 9.3.2013 Riu entre ponts
 65. Grasset de Muntanya  Anthus spinoletta  9.3.2013 Riu entre ponts
 66. Cogullada vulgar  Galerida cristata  9.3.2013 Riu, entre C-31 i C-32
 67. Cotxa cuaroja  Phoenicurus phoenicurus  14.3.2013 Riu entre ponts 
 68. Ballester  Apus melba  17.3.2013 Sant Josep
 69. Cames-llargues Himantopus himantopus 1.4.2013 Torre Gran
 70. Oreneta vulgar Hirundo rustica 1.4.2013 Torre Gran
 71. Cuereta groga   Motacilla flava   1.4.2013 Torre Gran
 72. Mosquiter de passa  Phylloscopus trochilus  1.4.2013 Parc de les Planes
 73. Tallarol de garriga   Sylvia cantillans  6.4.2013 Parc de les Planes
 74. Falciot comú    Apus apus   12.4.2013 Sant Josep 
 75. Mosquiter pàl·lid  Phylloscopus bonelli 13.4.2013 Cal Trabal
 76. Rossinyol Luscinia megarhynchos 13.4.2013 Cal Trabal
 77. Tallareta vulgar  Sylvia communis 13.4.2013 Illa del nus del Llobregat
 78. Oreneta de ribera  Riparia riparia   27.4.2013 Riu entre ponts
 79. Bitxac rogenc    Saxicola rubetra    27.4.2013 Torre Gran
 80. Ànec blanc   Tadorna tadorna   27.4.2013 Riu avall, vist des del riu entre ponts
 81. Mastegatatxes Ficedula hypoleuca  27.4.2013 Torre Gran
 82. Mosquiter xiulaire Phylloscopus sibilatrix 27.4.2013 Parc de les Planes 
 83. Tallarol gros  Sylvia borin 1.5.2013 Parc de can Buxeres 
 84. Ànec griset  Anas strepera 9.5.2013 Riu entre ponts
 85. Còlit gris Oenanthe oenanthe 9.5.2013 Torre Gran
 86. Gavina corsa Larus audouinii 8.7.2013  Polígon Pedrosa 
 87. Falcó pelegrí Falco peregrinus 19.7.2013 Sant Josep
 88. Gavina capnegra  Larus melanocephalus  22.8.2013 Torre Gran
 89. Bec de corall senegalès  Estrilda astrild  22.8.2013 Torre Gran
 90. Abellerol   Merops apiaster  11.9.2013 Parc de les Planes
 91. Faisà Phasianus colchicus  13.11.2013 Riu, entre la C-31 i C-32
 92. Martinet de nit Nycticorax nycticorax  14.11.2013 Riu, entre la C-31 i C-32 
 93. Bec de serra mitjà Mergus serrator  11.12.2013 Riu, entre ponts
 94. Àguila cridanera Aquila clanga  30.12.2013 La Farga, Sant Josep 
 95. Agró blanc Egretta alba  31.12.2013 Riu, entre ponts
 96.  
   

3 comentaris:

 1. Hola Ricard,
  Visc a l'Hospitalet des de fa 3 anys i de vegades em passejo pels seus racons Tinc algunes cites d'ocells que interessants que he vist en zones diferents de les de la llista des de finals de 2012 o durant aquest 2013 o bé cites en zones molt cèntriques on pot sorprendre trobar-les. Et resumeixo les més reellevants:

  Mosquiter comú(Phylloscopus collybita)1 ex. Jardins carrer Ventura Gassol 18/01/2012
  Bec de corall senegalés. (Estrilda astrild). 2 ex.Riba Llobregat al costat pont C-31 07/06/2012
  Cadernera(Carduelis carduelis)SantJosep(solar costat escola Joan Maragall)Davant casa meva 1 ex. 28/10/2012 i 3 ex. 10/11/2012.
  Mallerenga petita(Parus ater) 1 ex. Camí fonteta (darrera Parc C.Buxeres).4/11/12
  Mallerenga cuallarga(Aegithalos caudatus).De 10-15 ex. C.Buxeres-pipican.1/12/12
  Trist(Cisticola juncidis)2 ex. Solar Carretera d'Esplugues sobre camp futbol C.Buxeres.1/12/12
  Esplugabous(Bulbucus ibis)1 ex. Descampat davant Camp Futbol Can Buxeres.1/12/12
  Gafarró (Serinus serinus) 1 ex. Jardins Creixell (davant La Farga)14/02/2013
  Raspinell(Certhia brachidactyla)Parc Can Buxeres 1 ex. 1/04/2013
  Puput(Upupa epops)Descampat ajardinat davant Poliesportiu L'Hospitalet Nord 1 ex. 9/06/2013

  El meu nom és Sergi Rodríguez Tohà.

  Per cert, felicitats pel blog!

  ResponElimina