dimarts, 7 de gener de 2014

Un voltor comú (Gyps fulvus) a L'Hospitalet

Gyps fulvus, adult. La Torrassa, L'Hospitalet, 7.1.2014 Font: Digital-h


El 7.1.2014 salta la noticia al portal digital de la ciutat Digital-h de la presència d'un voltor a un terrat del barri de la Torrassa. L'animal havia estat trobat per un veí que havia avisat la Guàrdia Urbana que, amb bon criteri, dona avís de la presència d'aquesta espècie protegida al cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, policia ambiental catalana competent en aquest cas. Els agents rurals del Barcelonès han anat a la zona però no han trobat l'animal que sí ha pogut ser fotografiat pel veí de la Torrassa (vegeu imatge adjunta).

A la foto s'aprecia que l'ocell és un subadult ja que hi ha plomes de diferents generacions i cobertores molt gastades, que indiquen que les plomes procedeixen de diferents generacions que han estat mudades i gastades diferencialment al llarg del temps, però no té la gorguera blanca com l'adult pur.

L'ocell es troba a un lloc damunt la via del tren que sembla molt adient per posar-se i emprendre el vol ja que hi ha amplis espais com perquè una espècie planejadora com aquesta pugui remuntar i sortir volant amb tranquil·litat. Caldrà veure quin estat de debilitat presenta i si convé un intent de captura i trasllat a un centre de recuperació, però pel que es veu sembla un animal adult i en bon estat aparent que ha triat un lloc adient per al seu descant i envol.

Ja vist el dia 6.1.2014

Aquest voltor però no ha arribat el dia 7.1.2014 a la ciutat. El dia anterior ja va ser vist al mateix barri, aquest cop en vol. Joaquim Ruiz, ex-alumne dels cursos d'identificació d'ocells al camp que vaig efectuar al Centre Cultural de Sant Josep fa uns pocs anys, i que té el bloc de L'Hort i el Jardí de l'escola Pare Enric d'Ossó va posar-se en contacte amb aquest bloc i va enviar la prova fefaent de la presència d'un voltor adult a la ciutat el dia de reis de 2014, amb total seguretat el mateix exemplar vist el 7 de gener.


Sóc Joaquim Ruiz, he fet algún curset d’identificació d’ocells amb tu a l’Hospitalet fa uns anys, segueixo la meva aficció de mirar al cel de tant en tant. Ahir, dia de reis, sobre les 15 hores des d’un àtic de La Torrassa amb vista cap a la marina de l’Hospitalet vaig veure volant un remolí de gavines i garses al voltant d’una figura molt més gran a la que empaitaven. La sort va fer que el vol del grup d’ocells passés a no gaires metres meu, pràcticament a l’alçada a la que jo em trovaba. Es tractava indubtablement d’un voltor, no vaig ser capaç de definir més, he vist al teu blog que es va veure un voltor negre a Cornellà no fa gaire. Vaig fer una foto però ja estaba massa lluny i no disposava del meu equip, per tant no és gaire aceptable, te la passo. No sé si tot això te interés però per mi va ser molt cridaner, al cap d’una mitja hora més o menys d’observar ... l’ocell va començar a pujar i es va perdre cap al nord, cap a Barcelona més enlla de Montjuic.
 
Gyps fulvus, adult. La Torrassa, L'Hospitalet de Llobregat, 6.1.2014 © Joaquim Ruiz


Gyps fulvus, adult. Detall de la foto anterior. La Torrassa, L'Hospitalet de Llobregat, 6.1.2014 © Joaquim Ruiz

A la foto del dia 6.1.2014 s'aprecia que l'ocell és un adult ja que té el marge de darrera de les plomes de vol molt desgastat de forma diferencial, el que li confereix una silueta irregular, no rectilínia sinó com a 'mossegades'. 

La cua també se li veu força desgastada i probablement li manca alguna ploma. Resulta interessant que l'ocell va ser vist en vol i anant cap a Montjuïc. Això vol dir qu eno està aparentment ferit i sí cobra força, davant les hipòtesis inicials emeses, que l'animal és un divagant des de les seves àrees de distribució naturals cap a la costa, segurament a la cerca de menjar i temperatures càlides. 

Aquesta circumstància explicaria que el voltor hagi triat la talaia perfecta per tal d'enlairar-se i fins i tot segurament que amb una certa corrent vertical d'aire que aquests animals tant agraeixen del lloc on s'acaba la plana deltaica i comença el samuntà de la ciutat, a la Torrassa, prop la plaça Espanyola on pel que es veu a la primera foto, hi ha un bon espai per enlairar-se. 


És normal la presència d'un voltor a la ciutat?

Voltor comú Gyps fulvus. L'Hospitalet de Llobregat, 28.10.2012 © Ricard Gutiérrez


Aquesta no és la primera cita d'un rapinyaire d'aquesta espècie a la ciutat. El 28 d'octubre de 2012 vaig observar des del poliesportiu del Centre un ocell sobrevolant la Remunta riu amunt (foto adjunta). Aquesta primera observació va ser registrada al portal ornitològic ornitho.cat i es referia a un jove (observeu el marge de l'ala que no presenta irregularitats sinó que és uniforme).

De fet, aquest portal ornitho.cat identifica 8 cites de voltor comú al Barcelonès els últims quatre anys:


 • 2013 
  • 28.12.2013 1 exemplar a la Font de la Budellera, Barcelona (Toni Aparicio) volant baix en direcció sudoest. 
  • 20.9.2013 1 exemplar adult sobre el Turo de la Magarola, Barcelona (Jordi Jover) 
 • 2012 
  • 28.10.2012 10 indivius al Turó de la Magarola en el marc del seguiment de la migració post-nupcial del Parc de Collserola (Dani Díaz-Diethelm, Albert Petit, Jordi Ponce i Francesc Llimona). 
  • 28.10.2012 1 individu sobre la Remunta, anant riu amunt a les 11 hores i que abans s’havia vist al delta del Llobregat a El Prat de Llobregat (Ricard Gutiérrez). 
 • 2011 
  • 26.2.20111 1 individu al Parc fluvial del Besòs, Sant Adrià de Besòs (Marc Antón i Erenia Font) 
 • 2010 
  • 16.12.2010 1 individu a can Balasc, Collserola, Barcelona (David Meca) 
  • 25.10.2010 2 individus al Turó de la Magarola, Barcelona (Rafa Boluda, Dani Diaz) 
  • 17.10.2010 2 individus sobre Barcelona (Pedro Bescós)

Resulta interessant apreciar que l'anterior cita de L'Hospitalet coincideix amb un grup de 10 invidus que s'havien vist el mateix dia per Collserola o 17 sobre Begues, Baix Llobregat el mateix dia (Xavier Sempere).

Una anàlisi d'aquestes cites mostra com totes són del període tardoral-hivernal, entre finals de setembre i febrer (figura), moment en que els voltors divaguen des de les seves zones de cria cap a d'altres a la recerca d'aliment.Cites de voltor comú al Barcelonès entre 2010-2013. Font: elaboració pròpia amb dades del  portal ornitho.cat

A més, resulta que si veiem el conjunt d'observacions de voltor registrades a les comarques litorals catalanes, fora de les seves zones de cria, també registrades a aquest portal ornitho.cat veiem com la presència de voltors comuns a la costa no és comú però tampoc és rara (figura)


Nombre de cites de voltor comú a les comarques litorals catalanes, n=274  (Font: ornitho.cat)

Tot i que el nombre total és de 274 cites caldria descomptar les observacions de l'interior del Montsià i Baix Ebre on es reprodueix l'espècie que, com es veu, arriba al Delta de l'Ebre, litoral del Baix Camp, també al Garraf i Collserola, Vallès Oriental sobre tot i després la La Selva i Alt Empordà.

L'Hospitalet de les rapinyaires

Coincideix aquesta observació amb darreres cites molt interessants i rellevants de rapinyaires de gran tamany a la ciutat: un àguila cridanera grossa (Aquila clanga), de l'Europa oriental el passat octubre al riu però també amb una segona cita damunt la Farga el passat dia 30.12.2013 o un voltor negre el passat octubre curiosament també damunt La Farga.

Perquè passa això? Cada cop hi ha més gent prestant atenció a la natura, als ocells que ens envolten i hi ha més mitjans per captar imatges i fets que potser abans passaven desapercebuts. 


A més, L'Hospitalet és dins una via migratòria per la que passen animals en migració resseguit les serralades litorals cap el sud (com diferents rapinyaires dels que en fan un seguiment a Collserola producte del qual per exemple hi ha diferents de les cites de voltor a dalt esmentades). Però també és una ciutat amb una part al delta del Llobregat i amb un riu cada cop més viu com estem dient en aquest bloc. No obstant això la causa última són les ventades fortes de ponent ocorregudes durant els primers dies de l'any que haurien arrossegat l'ocell des de les seves habituals àrees de campeig interiors cap a la cosa. Un fenòmen com aquest, associat a forts vents, és el que va causar la colonització de l'illa de Mallorca per l'espècie fa pocs anys (Diego García-Ferré, com.pers.).

És per això que aquí 'passen coses' i és símptoma de normalitat que fets com aquests, noticiables per inusuals en un entorn urbà dur com el nostre, vagin esdevenint cada cop qüestions més normals que caldrà emmarcar en les dinàmiques poblacionals de les espècies, en aquest cas el voltor comú, i els patrons de divagància i noves costums que puguin emergir relacionats amb fenòmens de tipus tròfic a les seves àrees de distribució habituals.

Més informació sobre el voltor comú al Sistema d'Informació Ornitològica de Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada