dissabte, 12 de gener de 2013

Una espècie en perill d'extinció visita L'Hospitalet

Morell xocolater Aythya nyroca ♀. Riu Llobregat entre ponts, 12.1.2013 © R.Gutiérrez


El morell xocolater (Aythya nyroca) és un ànec cabussador molt escàs a la Península, on a l'estat espanyol és declarat en perill d'extinció d'acord amb el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

A Catalunya no nia i són ben pocs exemplars els que es presenten a l'hivern associats a d'altres morells, ànecs tots ells cabussadors. Entre el 10 i el 20 de gener de 2013 s'està efectuant el cens hivernal d'ocells a tot Europa i per tant a Catalunya també. Que se sàpigui, el gener de 2013 s'han detectat de moment dos exemplars purs i un híbrid a la Sèquia Major de Vila-Seca, Tarragona (M.Pauly, R.Gutiérrez,C.García et al) i quatre al delta del Llobregat (un mascle i tres femelles, F.López), una de les quals va ser vista el 9 de gener de 2013 al riu, entre els ponts de Mercabarna i el del tren AVE, al municipi d'El Prat de Llobregat.

Justament deu ser aquesta mateixa femella la que s'ha observat el dia 12 de gener de 2013 al riu, prop el pont de la C-31 (José García Moreno), ja dins el terme de L'Hospitalet, on ha pogut ser fotografiada en una breu observació posterior (R.Gutiérrez).

Es tracta de la primera cita de l'espècie per a la ciutat i espècie nº 159 citada a la ciutat amb el valor afegit de tractar-se d'una espècie declarada en perill d'extinció i que ve a reafirmar la vàlua de la marina hospitalenca com a part de la IBA Delta del Llobregat, espai d'interès internacional recentment reconegut.


Per acabar d'arrodonir la jornada, hem detectat a la riba del riu una boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon), espècie protegida i catalogada de vulnerable a l'extinció per part de l'esborrany de catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya que va sortir a informació pública en el seu dia. És l'espècie 160 del catàleg de la ciutat i una altra espècie molt valuosa de les zones humides litorals del delta del Llobregat.

Amb les observacions d'avui, el llistat del Big Year 2013 a L'Hospitalet puja a 55 espècies ja: s'ha observat un 34,75% del catàleg de l'avifauna local en els primers dotze dies de l'any!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada